Dzisiaj jest niedziela, 16 września 2007     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Działalność
    Struktura
    Aktualności
 
Konferencje, seminaria
 
Obrony prac doktorskich
  Nadawanie stopni naukowych
  Pozostałe wydarzenia
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Aktualności, wydarzenia

2013 rok

21-22
listopada

W siedzibie IMUZ w Falentach odbędzie się 3. cykliczna konferencja naukowa WODA - ŚRODOWISKO - OBSZARY WIEJSKIE
26
czerwca
W siedzibie IMUZ w Falentach odbyło się seminarium na temat: "Problemy środowiskowe a produkcja zwierzęca z wykorzystaniem pasz z użytków zielonych"
19-21
czerwca
W siedzibie IMUZ odbyły się Seminaria Sprawozdawcze poświęcone realizacji zadań badawczych w latach 2005-2007.
Z przyczyn niezależnych Seminaria Sprawozdawcze planowane na dzień 21 czerwca odbyły się 27 czerwca
24
maja
W siedzibie IMUZ odbyło się spotkanie z przedstawicielami Brokera Ubezpieczeniowego Adler Brokers Group w sprawie ubezpieczeń mienia rolniczego takich jak: uprawy rolne, hodowle zwierząt, budynki gospodarcze.
13
kwietnia

W siedzibie IMUZ odbyły się zajęcia ze studentami I-szego roku Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego .

20
lutego
Odbyło się otwarte posiedzenie Rady Naukowej IMUZ
24
stycznia
Odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi seminarium nt.: "Marszałkowskie służby melioracyjne w obliczu nowych wyzwań i planowanej reorganizacji".

2012 rok

12
grudnia
W siedzibie IMUZ odbyło się seminarium - sprawozdanie z wyjazdu służbowego - pt. "Nawadnianie i gospodarka wodno-ściekowa w strefie klimatu aridowego na przykładzie Izraela".
30 listopada
-
3 grudnia
Prezentacja zaawansowanych technologicznie ogrzewaczy, dogrzewaczy i agregatów grzewczych marki Eberspaecher stosowanych w maszynach i pojazdach rolniczych wykorzystywanych do prac melioracyjnych i irrygacyjnych.
26 listopada
-
3 grudnia
Udział przedstawicieli IMUZ w 3. Polsko-Izraelskiej Konferencji Nawodnieniowej na temat "Water Resources Management and Irrigation of Cultivated Crops".
24
listopada
Odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Ireny Burzyńskiej pt.: "Zastosowanie testu 0,01 M chlorku wapnia w ocenie zasobności gleby łąkowej i jakości wód gruntowych"
22
listopada
Na zaproszenie Dyrekcji Instytutu oraz Wójta gminy Raszyn gościem IMUZ był Jan Krzysztof Ardanowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
15-18
października
Odbyły się w IMUZ Falenty warsztaty zorganizowane przez inicjatywę pod nazwą Rural European Platform (REP) oraz przez IMUZ.
17
października
Odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Naukowej IMUZ z okazji Jubileuszu - 85. rocznicy urodzin pana profesora Wacława ROGUSKIEGO.
16
października
odbyło się spotkanie Rady Programowej czasopisma "WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE"
25-27
września
odbyły się połączone dwie krajowe konferencje naukowo-techniczne n.t. "Kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie norm unijnych na przykładzie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Myszków" oraz "Aktualne problemy gospodarowania na użytkach zielonych i kształtowania środowiska w świetle obowiązujących norm prawnych"
28
września
odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgr inż. Piotra Filipowicza pt.: "Wpływ czynników środowiskowych na parametry geotechniczne odpadów pogórniczych w aspekcie ich zastosowania do budowy nasypów wodno-melioracyjnych".
28
czerwca
odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Andrzeja Jagusia pt.: "Wpływ zaniechania nawożenia różnie użytkowanej łąki górskiej na odciek wody i składników mineralnych w świetle badań lizymetrycznych"
1-2
czerwca
odbyła się konferencja naukowo - techniczna pt.: NOWE ZADANIA GOSPODARKI WODNEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH W ŚWIETLE RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ
30
maja
odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Bogdana Bąka pt.: "Wskaźnik standaryzowanego opadu SPI jako kryterium suszy rolniczej na glebach o różnej retencji użytecznej"
24
marca
odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Marty ŻYSZKOWSKIEJ
27
stycznia

w Pawilonie Naukowym IMUZ odbyło się seminarium nt.: " Emisja amoniaku w skali gospodarstwa jako podstawowe źródło rozpraszania azotu z produkcji rolniczej".

23
stycznia
odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Tomasza WORONIECKIEGO
4
stycznia
W siedzibie Zakładu Studiów Regionalnych Obszarów Wiejskich SRW odbyło się spotkanie inauguracyjne z polskim koordynatorem projektu TOPPS : Train the operators to prevent pollution from point sources (Szkolenie operatorów w celu zapobiegania zanieczyszczeniu wód ze skażeń miejscowych), finansowanego przez Komisję Europejską (50%) i Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (46%).

2011 rok

30
listopada
W siedzibie IMUZ odbyło się seminarium nt. "Ocena stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych i podstawowych budowli wodno-melioracyjnych oraz utworzenie systemu monitoringu urządzeń przeciwpowodziowych".
22-23
listopada
W siedzibie IMUZ w Falentach odbyła się:
DRUGA KONFERENCJA NAUKOWA
WODA - ŚRODOWISKO - OBSZARY WIEJSKIE
21
października
Na terenie Falent znajduje się ornitologiczny rezerwat przyrody "Stawy Raszyńskie" . Utrzymanie tego rezerwatu dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie http://www.wfosigw.pl .
26
września
w siedzibie IMUZ odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. JANA KAMIŃSKIEGO
14-16
września
W Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy odbył się XXXI OGÓLNOPOLSKI ZJAZD AGROMETEOROLOGÓW - Wyzwania agrometeorologii wobec ekstremalnych zjawisk pogodowych
28
czerwca
W siedzibie IMUZ odbyło się seminarium , na którym prof. Hans Schreier wygłosi referat n.t.: "WATER FOR FOOD A GLOBAL PERSPECTIVE"
7
czerwca
W siedzibie IMUZ w Falentach odbyła się polsko-szwedzka konferencja nt. "Gospodarowanie azotem i fosforem w rolnictwie w aspekcie poprawy jakości wód Bałtyku"
27
kwietnia
w Falentach odbyła się konferencja naukowa nt.: "Produkcyjno-środowiskowe znaczenie trwałych użytków zielonych w przemianach w polskim rolnictwie"
23
marca
w Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach odbyło się seminarium nt.: "Teoria obszarów czynnych jako podstawa modelowania odpływu rzecznego"

 

Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
PPZ Niechlów

Polski Ogród Wrocław

Spomasz Bełżyce

Soleko Fotowoltaika

Zielony Architekt

Zadaszenia i zabudowy tarasów Kamont
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2007-08-10 9:19