Dzisiaj jest wtorek, 23 pazdziernika 2007     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Działalność
    Struktura
    Aktualności
 
Konferencje, seminaria
 
Obrony prac doktorskich
  Nadawanie stopni naukowych
  Pozostałe wydarzenia
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Aktualności, wydarzenia
Pozostałe wydarzenia

2007

20
lutego
Odbyło się otwarte posiedzenie Rady Naukowej IMUZ

2006

22
listopada
Na zaproszenie Dyrekcji Instytutu oraz Wójta gminy Raszyn gościem IMUZ był Jan Krzysztof Ardanowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
17
października
Odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Naukowej IMUZ z okazji Jubileuszu - 85. rocznicy urodzin pana profesora Wacława ROGUSKIEGO.
16
października
odbyło się spotkanie Rady Programowej czasopisma "WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE"
4
stycznia
W siedzibie Zakładu Studiów Regionalnych Obszarów Wiejskich SRW odbyło się spotkanie inauguracyjne z polskim koordynatorem projektu TOPPS : Train the operators to prevent pollution from point sources (Szkolenie operatorów w celu zapobiegania zanieczyszczeniu wód ze skażeń miejscowych), finansowanego przez Komisję Europejską (50%) i Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (46%).

2005

21
października
Na terenie Falent znajduje się ornitologiczny rezerwat przyrody "Stawy Raszyńskie". Utrzymanie tego rezerwatu dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie http://www.wfosigw.pl .
18-19
czerwca
IMUZ uczestniczył w VI Mazowieckich Dniach Rolnictwa organizowanych w przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku.
19
maja
Poprowadzono zajęcia z grupą słuchaczy Szkoły Policealnej dla Dorosłych -technik rolnik z Płocka.
13
maja
W IMUZ zostały zorganizowane zajęcia dla studentów I-szego roku Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska. Program obejmował sześć krótkich wykładów oraz pokaz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Falentach.
12
maja
Od 12 maja pracownicy IMUZ (ok. 20 osób) rozpoczęli cykl szkoleń w województwie lubelskim z zakresu "Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004-2006)". Szkolenia potrwają do 30 marca 2006 roku.
24
kwietnia
Po raz drugi IMUZ uczestniczył w obchodach Dnia Ziemi uczestnicząc w festynie zorganizowanym z tej okazji na Polu Mokotowskim w ramach pokazu "Administracja i nauka na rzecz edukacji ekologicznej".

2004

26
kwietnia

wręczenie odznaczeń państwowych zasłużonym pracownikom IMUZ oraz medali pamiątkowych z okazji 50-lecia IMUZ.

25
kwietnia
IMUZ na Polach Mokotowskich

2003

18
grudnia
uroczystość wręczenia odznaczeń długoletnim pracownikom IMUZ

2002

10
grudnia

posiedzenie Rady Programowej wydawnictwa "Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie"

6
grudnia
rozstrzygnięcie konkursu na dyrektora IMUZ
3
września

prezentacja wizji pracy naukowej prof. dr hab. Jana Zastawnego na stanowisku profesora i kierownika Zakładu ŁP

7-8
września
Dożynki prezydenckie w Spale
26
czerwca
Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi wręczył nagrody oraz wyróżnienia za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych w 2001 roku
11
czerwca
w IMUZ w Falentach odbyło się posiedzenie Rady Głównej Jednostek Badawczo Rozwojowych (JBR)
16
kwietnia
odbyło się posiedzenie Rady Naukowej
22-24
stycznia
odbyły się odbiory problemów badawczych działalności statutowej.
Ukazał się pierwszy Zeszyt nowego czasopisma naukowego pt. "Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie".

 

Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
Dennice i rury kotłowe RTR Group

PPZ Niechlów

Polski Ogród Wrocław

Spomasz Bełżyce

Soleko Fotowoltaika

Zielony Architekt

Zadaszenia i zabudowy tarasów Kamont
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2007-08-10 9:19