Strona główna

Strona główna

 

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych jest jednostką badawczo-rozwojową nadzorowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Siedziba Instytutu znajduje się w Falentach, gmina Raszyn, powiat Pruszków, województwo mazowieckie.

Adres: Falenty
ul. Aleja Hrabska 3
05-090 Raszyn
Telefon: (0~22) 720 05 31 (centrala)
Tel./ faks: (0~22) 628 37 63
e-mail: imuz@imuz.edu.pl
Strona WWW IMUZ
B iuletyn I nformacji P ublicznej http://www.bip.gov.pl

 

Nadzór merytoryczny: mgr inż. Kazimierz Borys
Utworzenie/modyfikacja: mgr Danuta Kryńska

Copyright © 2003, IMUZ

Licznik wizyt: 9912

Ostatnia modyfikacja: 2005-07-15