Dzisiaj jest czwartek, 13 września 2007     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Wydawnictwo IMUZ
    Działalność
    Struktura
 
Dyrekcja IMUZ
 
Rada Naukowa
 
Zakłady Naukowo-Badawcze
 
Regionalne Ośrodki Badawcze
 
Działy wspierające
 
Komórki techniczne i obsługowe
 
Zakłady Doświadczalne
  Stacje badawcze
    Aktualności
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Struktura Organizacyjna IMUZ
      Rada
Naukowa
      Dyrektor
IMUZ
   
         
   
  Z-ca
Dyrektora ds.
Naukowych
   
  Zakład
Studiów
Regionalnych
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
   
  Zakład
Ochrony
Przyrody
Obszarów
Wiejskich
   
  Zakład
Zasobów
Wodnych
   
  Zakład
Łąk i
Pastwisk
   
  Zakład
Inżynierii
Wodno-
Melioracyjnej
   
  Zakład
Sanitacji Wsi
   
  Zakład
Chemii Gleby
i Wody
   
  Dział
Planowania i
Koordynacji
Badań
   
  Dział
Wydawnictw
   
  Z-ca
Dyrektora ds.
Administra-
cyjnych
   
  Zakłady
Doświad
czalne
   
  Dział
Informacji
Naukowej
   
  Dział
Administra
cyjno-
Techniczny
   
  Stanowisko
ds.
Inwestycji
i Remontów
   
  Stanowisko
ds.
BHP i P.Poż.
   
  Stanowisko
ds.
Normlizacji,
Aprobat
Technicznych
oraz
Ochrony
Własności
Przemysłowej
i
Intelektualnej
   
  Dyrektorzy
Regionalnych
Ośrodków
Badawczych
   
  Dolnośląski
Ośrodek
Badawczy
we Wrocławiu
   
  Stacja
Badawcza
w Kamieńcu
Wrocławskim
   
  Małopolski
Ośrodek
Badawczy
w Krakowie
   
  Stacja
Badawcza
w Jaworkach
   
  Wielkopolsko
-Pomorski
Ośrodek
Badawczy
w Bydgoszczy
   
 

Zachodnio-
pomorski
Ośrodek
Badawczy
w Szczecinie

   
  Żuławski
Ośrodek
Badawczy
w Elblągu
   
   
   
  Dział Spraw
Pracowniczych
   
  Dział
Promocji i
Marketingu
   
  Stanowisko
ds. Analiz
Ekonomicznych
   
  Główny
Informatyk
   
  Radca
Prawny
   
  Stanowisko
ds. Obronnych
   
  Sekretariat
Polskiego
Komitetu
ICID
   
  Główny
Księgowy
   
  Dział
Finansowo-
Księgowy
Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
PPZ Niechlów

Spomasz Bełżyce

UHRS

PK system

Zadaszenia i zabudowy tarasów Kamont
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2007-08-10 9:16