Dzisiaj jest wtorek, 23 pazdziernika 2007     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Działalność
    Struktura
    Aktualności
 
Konferencje, seminaria
 
Obrony prac doktorskich
  Nadawanie stopni naukowych
  Pozostałe wydarzenia
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Aktualności, wydarzenia
Konferencje, seminaria

W dniach 25-27 września 2006 roku, w Jastrzębiu k. Poraja (pow. Myszków, woj. śląskie), odbyły się połączone dwie konferencje

  1. "Kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie norm unijnych"
  2. "Aktualne problemy gospodarowania na trwałych użytkach zielonych i kształtowania środowiska w świetle obowiązujących norm prawnych"

zorganizowane przez

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych -
Sekcję Główną Łąkarzy i Torfiarzy oraz Oddział w Częstochowie,
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Sp. z o.o. w Myszkowie, woj. śląskie

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

dr inż. Leonard Szczygielski Prezes SITWiM
dr inż. Halina Jankowska-Huflejt Przewodnicząca Sekcji Głównej Łąkarzy i Torfiarzy SITWiM,
prof. dr hab. Edmund Kaca Dyrektor IMUZ w Falentach
mgr inż. Sławomir Standerski Przewodniczący ZOSTWiM w Częstochowie
prof. dr hab. Roman Moraczewski członek Prezydium Zarządu SGŁiT
prof dr hab. Stanisław Drupka IMUZ w Falentach
dr inż. Jerzy Barszczewski Kierownik Zakładu Łąk i Pastwisk IMUZ
dr inż. Barbara Wróbel adiunkt w IMUZ
dr inż. Agnieszka Gutkowska Sekretarz SGŁiT SITWiM
mgr inż. Kazimierz Choromański członek ZGSITWiM
dr inż. Marian Strączyński Wykładowca AGH w Krakowie
inż Marek Kucharski Prezes RPM S.A Lubliniec
mgr inż. Ryszard Woszczyk Prezes ZWiK Sp. z o.o. Myszków
mgr inż. Beata Galas Kierownik Oczyszczalni Ścieków ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie

Obie konferencje łączyła - oprócz organizatorów i miejsca - wspólna wycieczka zawodowa do oczyszczalni ścieków w Myszkowie oraz do gospodarstwa rolnego wsi Ślęzany (Gm. Lelów) prowadzącego chów bydła mlecznego). Wycieczka poświęcona była również walorom krajoznawczym Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Konferencję "Kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa ." otworzył dr inż. Leonard Szczygielski - prezes SITWiM. Przewodniczył jej mgr inż. Ryszard Woszczyk - prezes zarządu ZWiK w Myszkowie. Udział wzięli znawcy norm unijnych - specjaliści praktycy i naukowcy zajmujący się komunalną gospodarką wodno-ściekową.

Wygłoszono 9 referatów, które dotyczyły praktycznych rozwiązań organizacyjnych, technicznych i technologicznych stosowanych w komunalnej gospodarce wodno-ściekowej:

mgr inż. R. Woszczyk "Kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie norm unijnych" na przykładzie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Myszków".
mgr Edward Sokołowski "Zagadnienie oczyszczania ścieków komunalnych dużego miasta na przykładzie oczyszczalni ścieków "Warta" w Częstochowie".
mgr inż. B. Galas "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Myszkowie - efekty oczyszczania w półrocznej eksploatacji"
dr inż. M. Strączyński "Technika cyfrowa w eksploatacji pomp głębinowych".
dr inż. Ł. Fukas-Płonka, mgr inż. M. Janik "Kierunki ostatecznego unieszkodliwiania osadów ściekowych"
U. Luboschik i mgr inż. K. Trojanowska "Wykorzystanie energii słonecznej do zagospodarowania osadów ściekowych - opis technologii i praktyczne doświadczenia na przykładzie instalacji pracujących w Polsce i w Europie".
mgr inż. J. Stojach "Doświadczenia związane z eksploatacją solarnego suszenia osadów w oczyszczalni ścieków w Skarżysku-Kamiennej".
mgr inż. W. Kujawski "Bezwykopowa renowacja kanalizacji ściekowej jako element utrzymania zbiorczego systemu kanalizacyjnego PEWIK Gdynia"
prof. dr hab. E. Kaca "Infrastruktura wodno-ściekowa na wsi - stan i tendencje rozwoju".
Konferencję "Aktualne problemy gospodarowania na trwałych użytkach zielonych i kształtowania środowiska w świetle obowiązujących norm prawnych" otworzyła dr inż. Halina Jankowska-Huflejt - wiceprezes SITWiM, przewodnicząca Sekcji Głównej Łąkarzy i Torfiarzy SITWiM, później przewodnicząc jej wspólnie z Panem prof. drem hab. Ryszardem Kostuchem z AR w Krakowie.

Autorzy 10 referatów tej konferencji przekrojowo przedstawili najważniejsze problemy związane z aktualnym stanem użytkowania łąk i pastwisk i osadzenia ich w normach prawnych i wynikających z nich możliwych działań:

prof. dr hab. R. Kostuch Znaczenie gospodarcze i środowiskowe użytków zielonych w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej
dr inż. H. Jankowska-Huflejt "Stan i kierunki zmian w gospodarowaniu na trwałych użytkach zielonych w Polsce"
prof. dr hab. S. Drupka "Kształtujące się nowe zasady gospodarki wodnej na dolinowych użytkach zielonych"
dr inż. F. Kadzik "Dotychczasowy stan wykorzystania środków w ramach wspólnej polityki rolnej"
prof. dr hab. P.J. Domański "Wykorzystanie postępu hodowlanego w zagospodarowaniu użytków zielonych"
dr inż. - T. Kozłowska "Możliwości wykorzystania zdjęć satelitarnych do oceny zmian uwilgotnienia i użytkowania łąk i pastwisk"
dr inż. H. Jankowska-Huflejt "Znaczenie użytków zielonych w realizacji założeń Ramowej Dyrektywy Wodnej"
dr inż. J. Prokopowicz, dr inż. H. Jankowska-Huflejt, mgr inż. W. Burs "Gospodarczo-ekologiczne i społeczne efekty melioracji trwałych użytków zielonych w dolinie rzeki Por"
dr inż. J. Barszczewski, dr inż. B. Wróbel, doc. dr hab. Z. Wasilewski "Wykorzystanie pasz z trwałych użytków zielonych w różnych systemach żywienia bydła mlecznego"
prof. dr hab. K. Piekut "Prośrodowiskowe zmiany "Wspólnej polityki rolnej".

Na zakończenie dr inż. H. Jankowska-Huflejt dokonała podsumowania konferencji i podziękowała referentom za interesujące i ciekawie przedstawione referaty.

Wygłoszone referaty opublikowano w:

  • Materiałach Seminaryjnych IMUZ nr 50 "Kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie norm unijnych" - pod red. prof. E. Kacy,
  • Mater. Semin. IMUZ nr 51 "Aktualne problemy gospodarowania na trwałych użytkach zielonych i kształtowania środowiska w świetle obowiązujących norm prawnych" - pod red. dr H. Jankowskiej-Huflejt

Obie publikacje są dostępne w Dziale Wydawnictw Instytutu

Fotoreportaż

   

powrót

Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
Dennice i rury kotłowe RTR Group

PPZ Niechlów

Polski Ogród Wrocław

Spomasz Bełżyce

Soleko Fotowoltaika

Zielony Architekt

Zadaszenia i zabudowy tarasów Kamont
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2007-08-10 9:18