Dzisiaj jest piątek, 07 grudnia 2007     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Działalność
    Struktura
    Aktualności
 
Konferencje, seminaria
 
Obrony prac doktorskich
  Nadawanie stopni naukowych
  Pozostałe wydarzenia
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Aktualności, wydarzenia
Konferencje, seminaria
DRUGA KONFERENCJA NAUKOWA
WODA - ŚRODOWISKO - OBSZARY WIEJSKIE

Falenty, 22 - 23 listopada 2005 roku

 

W dniach 22-23 listopada br. w siedzibie Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych odbyła się 2. konferencja naukowa "Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie".

W obradach wzięło udział 165 osób. Byli to przedstawiciele instytutów naukowych, wyższych uczelni, władz centralnych i samorządowych, zarządów gospodarki wodnej, zarządów melioracji i urządzeń wodnych, ośrodków doradztwa rolniczego, organizacji pozarządowych itd.

Konferencję rozpoczęły obrady plenarne. Referaty wygłosili:

 • Prof. dr hab. STEFAN KOZŁOWSKI,
  tytuł referatu: "NOWE MYŚLENIE W GOSPODARCE WODNEJ",
 • Prof. dr hab. STANISŁAW DRUPKA,
  tytuł referatu: "OBSZARY WIEJSKIE - KIERUNKI I OGRANICZENIA ROZWOJU",
 • Prof. dr hab. WALDEMAR MIODUSZEWSKI,
  tytuł referatu: "WODA W OBSZARACH WIEJSKICH"
 • Doc. dr hab. SERGIUSZ JURCZUK,
  tytuł referatu: "KSZTAŁTOWANIE URODZAJNOŚCI GLEB HYDROGENICZNYCH, CIĘŻKICH I WADLIWYCH",
  współautorstwo: Doc. dr hab. TADEUSZ DURKOWSKI, Doc. dr hab. ZYGMUNT MIATKOWSKI,
 • Prof. dr hab. JANINA FATYGA,
  tytuł referatu: "UŻYTKI ZIELONE W ŻYWIENIU ZWIERZĄT I KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA",
  współautorstwo: Dr inż. HALINA JANKOWSKA-HUFLEJT,
 • Doc. dr hab. WIESŁAW DEMBEK,
  tytuł referatu: "SIEDLISKA KŁOPOTLIWE W UPRAWIE - SZANSA DLA BIORÓŻNORODNOŚCI ",
 • Prof. dr hab. FRANCISZEK CZYŻYK,
  tytuł referatu: "ZAGOSPODAROWANIE ŚCIEKÓW I OSADÓW W ROLNICTWIE".

Następnie obrady toczyły się w 6. sekcjach tematycznych:

SEKCJA 1: "OBSZARY WIEJSKIE - KIERUNKI I OGRANICZENIA ROZWOJU"
Sekcji przewodniczył: Prof. dr hab. S. DRUPKA
SEKCJA 2: "ZASOBY WODNE"
Sekcji przewodniczył: Prof. dr hab. W. MIODUSZEWSKI
SEKCJA 3: "GLEBY HYDROGENICZNE, CIĘŻKIE I WADLIWE"
Sekcji przewodniczył: Doc. dr hab. S. JURCZUK
SEKCJA 4: "ZASOBY I WALORY TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH"
Sekcji przewodniczyła: Prof. dr hab. J. FATYGA
SEKCJA 5: "RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA"
Sekcji przewodniczył: Doc. dr hab. W. DEMBEK
SEKCJA 6: "PRZYRODNICZE OCZYSZCZANIE I WYKORZYSTANIE ŚCIEKÓW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW"
Sekcji przewodniczył: Prof. dr hab. F. CZYŻYK

Komitet naukowy konferencji stanowiła rada programowa i komitet redakcyjny czasopisma "Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie" w składzie:

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

doc. dr hab. Magdalena BORYS prof. dr hab. Stanisław KOSTRZEWA
prof. dr hab. Tomasz BRANDYK prof. dr hab. Ryszard KOSTUCH
prof. dr hab. Andrzej BYCZKOWSKI dr inż. Jan KOWALCZYK
dr inż. Eugeniusz Karol CHYŁEK prof. dr hab. Jerzy KOWALSKI
prof. dr hab. Franciszek CZYŻYK doc. dr hab. Tadeusz LIZIŃSKI
prof. dr hab. Szczepan L. DĄBKOWSKI doc. dr hab. Leszek ŁABĘDZKI
doc. dr hab. Wiesław DEMBEK prof. dr hab. Stanisław ŁOJEWSKI
prof. dr hab. Stanisław DRUPKA prof. dr hab. Kazimierz MAZUR
prof. dr hab. Janina FATYGA prof. dr hab. Waldemar MIODUSZEWSKI
dr Michał FIC prof. dr hab. Janusz OSTROWSKI
prof. dr hab. Janusz GOTKIEWICZ prof. dr hab. Włodzimierz RAJDA
prof. dr hab. Marek Jerzy GROMIEC prof. dr hab. Barbara SAPEK
prof. dr hab. Stefan GRZEGORCZYK prof. dr hab. Andrzej SAPEK
prof. dr hab. Barbara GWOREK prof. dr hab. Piotr STYPIŃSKI
dr inż. Halina JANKOWSKA-HUFLEJT dr inż. Leonard SZCZYGIELSKI
prof. dr hab. Wojciech JÓZWIAK prof. dr hab. Stanisław TWARDY
doc. dr hab. Sergiusz JURCZUK prof. dr hab. Ryszard WALCZAK
prof. dr hab. Edmund KACA (przewodniczący) prof. dr hab. Piotr WESOŁOWSKI
prof. dr hab. Mirosław KASPERCZYK prof. dr hab. Krzysztof WIERZBICKI
prof. dr hab. Andrzej KĘDZIORA prof. dr hab. Elżbieta WYSOCKA
prof. dr hab. Marek KŁODZIŃSKI prof. dr hab. Maciej ZALEWSKI

W konferencji udział wzięli:

LISTA UCZESTNIKÓW

Nazwisko i imię Tytuł lub stopień naukowy Instytucja
Andrzejczak Maria mgr inż. IMUZ
Badowska Małgorzata   RZGW Warszawa
Barszczewska Irena   IMUZ
Barszczewski Jerzy dr inż. IMUZ
Bartczak Anna mgr inż. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Bauman-Kaszubska Hanna dr inż. Politechnika Warszawska
Bielecka Justyna mgr inż. IMUZ
Bogdał Andrzej dr inż. Akademia Rolnicza Kraków
Bojdo Jadwiga   IMUZ
Borys Kazimierz mgr inż. IMUZ
Borys Magdalena doc. dr hab. inż IMUZ
Burczyk Piotr dr inż. IMUZ
Burzyńska Irena mgr inż. IMUZ
Bzinkowska Teresa   Starostwo Powiatowe
Chrzanowski Sławomir dr inż. ZD MUZ Biebrza
Chudy Łukasz mgr IMGW
Chyłek Eugeniusz dr inż. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Cierpik Agnieszka mgr inż. Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Czaplak Izabela dr inż. IMUZ
Czekała Jacek dr hab. Akademia Rolnicza Poznań
Czyżyk Franciszek prof. dr hab. inż. IMUZ
Dembek Wiesław doc dr hab. IMUZ
Drabiński Andrzej prof. dr hab. AR Wrocław
Drożdżyński Dariusz dr Instytut Ochrony Roślin
Drupka Stanisław prof. dr hab. inż. IMUZ
Dziubich Stanisław mgr Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Durkowski Tadeusz doc dr hab. inż. IMUZ
Fatyga Janina prof. dr hab. IMUZ
Fic Michał dr IMUZ
Filipowicz Piotr mgr inż. IMUZ
Gajewski Gerard mgr inż. IMUZ
Gajewski Piotr dr AR Poznań
Garlikowski Daniel dr Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Głogowska Ewa mgr inż. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Głowacki Józef mgr inż. Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Gotkiewicz Janusz prof. dr hab. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Grąziewicz-Matejczuk Olga mgr inż. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Grynia Maria prof. dr hab. AR Poznań
Grzywna Bogusław mgr inż. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Gutkowska Agnieszka dr IMUZ
Halicki Wojciech dr hab. inż. Instytut Ekologii Stosowanej
Hardej Monika mgr IMUZ
Hukajło Konstanty   Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Igras Janusz dr IUNG
Jakubowski Wojciech mgr IMUZ
Jakubus Monika dr inż. Akademia Rolnicza w Poznaniu
Janiak Wiesława   IMUZ
Jankowska - Huflejt Halina dr inż. IMUZ
Janukowicz Henryk dr inż. Uniwersytet Szczeciński
Jaszczyński Jacek mgr inż. IMUZ
Jekatierynczuk-Rudczyk Elżbieta dr Uniwersytet w Białymstoku
Jerzykiewicz Maria dr Uniwersytet Wrocławski
Jędryka Ewa dr inż. IMUZ
Jurczuk Sergiusz doc. dr hab. inż. IMUZ
Kaca Edmund prof. dr hab. IMUZ
Kadej Sławomir mgr inż. IMUZ
Kanecka-Geszke Ewa mgr inż. IMUZ
Kania Jan   IMUZ
Karczmarczyk Agnieszka dr inż. SGGW
Karwatowski Jan mgr Bank Spółdzielczy w Raszynie
Kasperczyk Mirosław prof. dr hab. Akademia Rolnicza Kraków
Kasperska-Wołowicz Wiesława dr inż. IMUZ
Kiryluk Aleksander dr inż. Politechnika Białostocka
Klimkowska Agata mgr IMUZ
Konieczny Ryszard dr inż. IMUZ
Kosiński Krzysztof dr IMUZ
Kosmulski Jerzy mgr inż. IMUZ
Kostuch Ryszard prof. dr hab. AR Kraków
Kotowski Wiktor dr IMUZ
Kowalewski Zbigniew doc. dr hab. inż. IMUZ
Kozdraś Magdalena mgr inż. IMUZ
Kozłowska Teresa dr IMUZ
Kozłowski Stefan prof. dr hab. WSPiRR
Kremky Katarzyna   IMUZ
Kryszak Anna dr hab. AR Poznań
Kulik Mariusz dr AR Lublin
Kupiec Michał dr AR Szczecin
Lipiński Józef dr inż. IMUZ
Lipiński Wojciech dr hab. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
Liziński Tadeusz dr inż. IMUZ
Łabędzki Leszek doc. dr hab. inż. IMUZ
Łojewski Stanisław prof. dr hab. ATR Bydgoszcz
Łoś Marek dr inż. Ośrodek Dokumentacji i Studiów
Martyniak Ludwika doc. dr hab. IMUZ
Matysiak Anna mgr Ośrodek Edukacji i Zarządzania Kampinoski PN
Miatkowski Zygmunt doc. dr hab. inż. IMUZ
Mioduszewski Waldemar prof. dr hab. IMUZ
Moniewski Piotr dr Uniwersytet Łódzki
Mońka Barbara mgr inż. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Moraczewski Roman prof. dr hab. SGGW
Morawska Katarzyna mgr IMUZ
Mosiej Józef   SGGW
Nadolna Longina dr inż. IMUZ
Nawalany Piotr   IMUZ
Nawrocki Tadeusz   IMUZ
Nazaruk Mikołaj prof. dr hab. SGGW
Niewęgłowska Grażyna mgr inż. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Orzeszyna Henryk dr inż. Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Ostrowski Janusz prof. dr hab. IMUZ
Ostrowski Krzysztof prof. dr hab. inż. Akademia Rolnicza Kraków
Oświecimska-Piasko Zuzanna mgr IMUZ
Paluch Julian prof. dr hab. inż. Akademia Rolnicza Wrocław
Parzuchowski Adam mgr inż. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Pastuszczak Katarzyna mgr inż. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Pawęska Katarzyna mgr inż. Akademia Rolnicza Wrocław
Pawlewicz Adam dr Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Pawlewicz Katarzyna mgr inż. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Pawluczuk Jan dr inż. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Pietrzak Stefan dr inż. IMUZ
Podloch-Radzymińska Małgorzata   Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Porzezińska Teresa   IMUZ
Pucek Katarzyna   IMUZ
Rajda Włodzimierz prof. dr hab. inż. Akademia Rolnicza Kraków
Roguska-Niewczas Dorota mgr inż. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Rossa Ludmiła dr inż. IMUZ
Rycharska Joanna mgr inż. IMUZ
Sapek Andrzej prof. dr hab. IMUZ
Sapek Barbara prof. dr hab. IMUZ
Sekułowicz Joanna mgr inż. SGGW
Siedlecki Tomasz mgr IMUZ
Sieradzki Tadeusz dr inż. IMUZ
Sikorska Kamila   Starostwo Powiatowe
Sikorski Mikołaj prof. PW i PŚ dr hab. inż. Politechnika Warszawska
Smarzyńska Karolina mgr IMUZ
Sokół Aleksandra mgr inż. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Solarski Henryk prof. dr hab. UWM
Solarski Kamil dr inż. IMUZ
Soroko Marek dr inż. IMUZ
Stamirowska Ewa mgr AR Lublin
Stasiulewicz Anna mgr inż. IMUZ
Suchowolec Tomasz mgr Uniwersytet w Białymstoku
Sumorok Beata dr Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN
Symanowicz Barbara dr inż. Akademia Podlaska
Szajda Jan doc. dr hab. inż. IMUZ
Szalwiński Stanisław dr inż. IMUZ
Szejniuk Bożena dr Akademia Techniczno-Rolnicza
Szelenbaum Cezary mgr inż. IMUZ
Szewczyk Monika mgr IMUZ
Szymczak Ewa mgr inż. IMUZ
Szymaczak Tomasz dr inż. IMUZ
Ślesicka Alicja dr inż. IMUZ
Turbiak Janusz dr inż. IMUZ
Tyrlik Jarosław mgr inż. Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Walter Tymoteusz mgr inż. IMUZ
Wałaszewski Włodzimierz mgr inż. Nadleśnictwo Kaliska
Wasilewski Zbigniew doc. dr hab. IMUZ
Wesołowski Piotr