Dzisiaj jest piątek, 07 grudnia 2007     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Działalność
    Struktura
    Aktualności
 
Konferencje, seminaria
 
Obrony prac doktorskich
  Nadawanie stopni naukowych
  Pozostałe wydarzenia
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Aktualności, wydarzenia
Pozostałe wydarzenia

Dnia 16.10.2006 r. odbyło się spotkanie Rady Programowej czasopisma "WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE"

Spotkaniu przewodniczył prof. dr hab. S. Drupka.
Chwilą ciszy uczczono ich pamięć zmarłych członków Rady, tj.:
prof. Ryszarda Walczaka i prof. Jana Zastawnego.

Porządek obrad następujący:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego spotkania Rady Programowej.
 2. Podsumowanie roku wydawniczego.
 3. Aktualna problematyka badawczo-rozwojowa objęta pracami opublikowanymi w czasopiśmie "Woda..." w ostatnim okresie.
 4. Opinia Rady o poziomie merytorycznym i edytorskim czasopisma w 2005 r. i propozycje (oczekiwane) odnośnie do zmian i uzupełnień treści i formy czasopisma.
 5. Informacja o przebiegu i wykorzystaniu materiałów II cyklicznej konferencji "Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie" pod patronatem Rady Programowej oraz zarys koncepcji planowanej III konferencji.

Dr inż. Jankowska-Huflejt przedstawiła informacje dotyczące działalności wydawniczej związanej z tytułem "Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie" w 2005 r. i częściowo w 2006 r.:

 • nadal ma kategorię B, czyli 4 punkty wg rankingu KBN.
 • opublikowano łącznie 120,4 ark. wyd., (98 art.) w tym:
  • 3 zeszyty tomu 5. (pr. zbior.) - 54 art.
  • 2 zeszyty tomu 6. (pr. zbior.) - 44 art.
  • 5 nrów Rozpraw naukowych i monografii ? 40,2 ark. wyd.
 • autorami opublikowanych prac byli:
  • 36 prac -- pracownicy IMUZ,
  • 5 - pracownicy IMUZ we współautorstwie z "obcymi",
  • 52 - prace autorzy "obcy" (z innych jednostek)
 • skorzystano ze 197 recenzji do prac zb. + 10 recenzji do monografii,
  • Ich autorami były 94 osoby, w tym 52 recenzji 19 członków Rady Programowej, 11 recenzji 4 członków Komitetu Redakcyjnego, 119 recenzji 71 osób spoza Rady i Komitetu, w tym 20 - pracownicy IMUZ

W dyskusji zwracano uwagę na dużą objętość prac opublikowanych przez Wydawnictwo w omawianym okresie oraz wysoki poziom zdecydowanej większości prac, bazujących na wynikach badań. Padła również propozycja, aby wnioskować do Ministerstwa Nauki i Informatyzacji o zmianę kategorii na co najmniej 6 punktów, gdyż ma wyższy poziom niż inne czasopisma o tej samej liczbie punktów.

Analizę problemów poruszanych w opublikowanych pracach przedstawił doc. dr hab. W. Dembek, stwierdzając w podsumowaniu m.in., że:

 • w latach 2005-2006 przeważały zdecydowanie prace z zakresu agrometeorologii oraz chemii rolnej;
 • większość prac była poświęcona badaniom, opisowi i parametryzacji zjawisk i procesów zachodzących w środowisku terenów rolniczych
 • w zeszytach zawierających prace różnych autorów zaznacza się brak podsumowań treści zeszytów, które syntetyzując wyniki mogłyby jednocześnie zasugerować sposób ich praktycznego zastosowania;
 • w kontekście tytułu czasopisma najlepiej uwzględniony był dział "środowisko", mniej - "woda", a najmniej - "obszary wiejskie".

Kierownik Działu Wydawnictw, dr inż. H. Jankowska-Huflejt, przedstawiła informacje o II Konferencji "Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie", która odbyła się w listopadzie 2005 r. Przypomniała hasła przewodnie tej konferencji, poddając je pod dyskusję w kontekście planowanej w 2007 r III konferencji naukowej "Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie" .

W dyskusji poświęconej przyszłej proponowano (prof. E. Kaca), by autorzy referatów plenarnych opracowali planowaną tematykę zasobów wieloaspektowo, np.: ekonomia zasobów, technologie zasobów, prawo zasobów i in. Sugerowano, aby referaty w większym stopniu nawiązywały do integracji Polski z Unią Europejską.

Padały też propozycje zorganizowania konferencji pod bardziej konkretnym tytułem, a także pogodzenia wieloaspektowości i jednej myśli przewodniej poprzez zamawianie wieloaspektowych referatów plenarnych oraz głoszenie bardziej szczegółowych w ramach poszczególnych sekcji. Można też dodatkowo zamówić referaty na określony temat w obrębie sekcji.

Niektórzy wyrażali wątpliwości, czy zakres tematyczny konferencji może wykraczać poza działalność Instytutu. Wyjaśniano, że konferencji patronuje czasopismo o znacznie szerszym zakresie, a IMUZ jest tu tylko organizatorem. Ograniczenie się do tematyki realizowanej tylko w IMUZ byłoby sprzeczne z ideą czasopisma o ogólnopolskim charakterze.

 

Fotoreportaż

 

powrót

Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
Dennice i rury kotłowe RTR Group

PPZ Niechlów

Polski Ogród Wrocław

Spomasz Bełżyce

Soleko Fotowoltaika

Zielony Architekt

Zadaszenia i zabudowy tarasów Kamont
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2007-08-10 9:16