Dzisiaj jest piątek, 07 grudnia 2007     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Działalność
    Struktura
    Aktualności
 
Konferencje, seminaria
 
Obrony prac doktorskich
  Nadawanie stopni naukowych
  Pozostałe wydarzenia
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Aktualności, wydarzenia
Konferencje, seminaria

W dn. 7 czerwca 2005 r. w siedzibie IMUZ w Falentach odbyła się polsko-szwedzka konferencjia "Gospodarowanie azotem i fosforem w rolnictwie w aspekcie poprawy jakości wód Bałtyku".

Konferencja podsumowała działania w projekcie "Development of sustainable agriculture and industry in Poland - DOSAIP" "Zrównoważony rozwój rolnictwa i przemysłu w Polsce - DOSAIP"

Organizatorzy konferencji:

INSTYTUT MELIORACJI I UŻYTKÓW ZIELONYCH w FALENTACH SZWEDZKI INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICTWA I ŚRODOWISKA w UPSSALI

Polski Kierownik Projektu
Dyrektor IMUZ
dr inż. Jerzy Barszczewski
prof. dr hab. Edmund Kaca

Program polsko-szwedzkiej konferencji
Gospodarowanie azotem i fosforem w rolnictwie w aspekcie poprawy jakości wód Bałtyku

- Przedstawienie realizacji projektu DOSAIP w Polsce
Chrystel Benfalk + przedstawiciel Szwedzkiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości NUTEK
- Wkład IMUZ w działania ograniczające zanieczyszczenia środowiskowe ze źródeł rolniczych
Prof. dr hab. Edmund Kaca, Dyrektor IMUZ Falenty
- Strategia gospodarowania azotem i fosforem w rolnictwie w aspekcie ochrony wód Bałtyku
Prof. dr hab. Andrzej Sapek, Prof. dr hab. Barbara Sapek, IMUZ
- Rola struktury zasiewów oraz nawożenia obornikiem w kształtowaniu niektórych parametrów bilansów azotu i fosforu w dużym gospodarstwie mlecznym
Dr inż. Jerzy Barszczewski, IMUZ Falenty
- Ocena stanu gospodarowania azotem i fosforem w wybranych gospodarstwach prowadzących chów bydła mlecznego w regionie Podlasia
Dr inż. Stefan Pietrzak, IMUZ Falenty
- Polskie regulacje prawne w dziedzinie ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego w świetle integracji z UE
Inż. Alina Rynkiewicz, Radca Ministra Środowiska RP
- ABETONG (PRECON POLSKA)
- Polityka i narzędzia w gospodarowaniu składnikami nawozowymi
w niektórych krajach UE w świetle Dyrektywy Azotanowej
Dr Christine Jakobsson, V-ce Dyrektor Programu Uniwersytetu Bałtyckiego, Uniwersytet Upssala
- Polityka i narzędzia w gospodarowaniu nawozami w Polsce w aspekcie poprawy jakości wód
Halina Papiz, Wydział Nawozów i Nawożenia Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi RP
- Szwedzkie narzędzia we wdrażaniu Dyrektywy Azotanowej
Ingrid Svedinger, Ministerstwo Rolnictwa, Żywności i Interesów Konsumenckich Szwecji
- Podsumowanie oraz zakończenie konferencji

Fotoreportaż z konferencji

powrót

Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
Dennice i rury kotłowe RTR Group

PPZ Niechlów

Polski Ogród Wrocław

Spomasz Bełżyce

Soleko Fotowoltaika

Zielony Architekt

Zadaszenia i zabudowy tarasów Kamont
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2007-08-10 9:18