Dzisiaj jest piątek, 07 grudnia 2007     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Działalność
    Struktura
    Aktualności
 
Konferencje, seminaria
 
Obrony prac doktorskich
  Nadawanie stopni naukowych
  Pozostałe wydarzenia
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Aktualności, wydarzenia
Konferencje, seminaria
W dniach 15-18 października 2006 r. odbyły się w IMUZ Falenty warsztaty zorganizowane przez inicjatywę pod nazwa Rural European Platform (REP) oraz przez IMUZ.

Spotkanie to przebiegało pod hasłem:
Kto będzie zarządzał i użytkował obszary wiejskie w Europie?

Na warsztatach poruszane były problemy przemian w rolnictwie i użytkowaniu ziemi w krajach Europy Zachodniej i Centralnej. Podkreślano związki jakie łączą zróżnicowany krajobraz, wysoka bioróżnorodność na terenach otwartych oraz ekstensywne i zrównoważone rolnictwo.

Na spotkaniu prezentowane były pomysły na nowe przedsięwzięcia, a także planowane oraz już wdrażane rozwiązania na małą i średnią skale dotyczące łączenia rolnictwa z ochroną przyrody, łączenia różnych gałęzi przemysłu z ochroną przyrody oraz możliwości na zawiązanie partnerstwa pomiędzy sektorami, które tradycyjnie uważane są za mające sprzeczne cele. Przedstawiono też możliwe mechanizmy finansowania inicjatyw łączących w sobie ochronę przyrody i środowiska z działalnością gospodarczą.

W ramach warsztatów odbyła się wycieczka terenowa, na Bagno Całowanie. W czasie tej wizyty przedstawiono problemy braku użytkowania tego i podobnych terenów oraz zaprezentowano projekt czynnej ochrony siedlisk łąkowych na zwiedzanym obiekcie.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy wyrazili wolę dalszej współpracy i zaproponowali konkretne działania. Kontynuacją warsztatów w Falentach będą kolejne warsztaty (w 2007, w Portugalii), poświęcone tworzeniu polityki (europejskiej, narodowej i regionalnej) i podejmowaniu decyzji zgodnych z wizja prezentowaną przez REP oraz wdrażaniu nowych mechanizmów finansowania projektów.

Na spotkaniu obecni byli goście z Holandii, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Niemiec, Norwegii, Rumunii, Ukrainy i Polski, reprezentujący instytuty naukowe, samorządy, organizacje pozarządowe oraz ministerstwa.

Więcej informacji na temat inicjatywy REP jest można znaleźć na stronie internetowej:
http://www.ruraleuropeanplatform.org/

 

powrót

Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
Dennice i rury kotłowe RTR Group

PPZ Niechlów

Polski Ogród Wrocław

Spomasz Bełżyce

Soleko Fotowoltaika

Zielony Architekt

Zadaszenia i zabudowy tarasów Kamont
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2007-08-10 9:18