Dzisiaj jest piątek, 07 grudnia 2007     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Działalność
    Struktura
    Aktualności
 
Konferencje, seminaria
 
Obrony prac doktorskich
  Nadawanie stopni naukowych
  Pozostałe wydarzenia
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Aktualności, wydarzenia
Konferencje, seminaria

W dniu 24 stycznia 2007 odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi seminarium nt.: "Marszałkowskie służby melioracyjne w obliczu nowych wyzwań i planowanej reorganizacji".

Organizatorami seminarium był INSTYTUT MELIORACJI i UŻYTKÓW ZIELONYCH w Falentach oraz Sekcja Główna Melioracji i Ochrony Środowiska STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW i TECHNIKÓW WODNYCH i MELIORACYJNYCH .

CELEM SEMINARIUM było:

  • Omówienie zadań stojących przed marszałkowskimi służbami melioracyjnymi, wynikających z programu rozwoju wsi i rolnictwa, zagrożeń ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi (susze, powodzie) oraz z konieczności wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, innych dyrektyw i krajowych aktów prawnych.
  • Omówienie możliwości realizacyjnych wynikających m. in. z planowanej reorganizacji służby wodnej i melioracyjnej.

Po otwarciu seminarium przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka referaty wygłosili:

  • podsekretarz stanuJ.K. Ardanowski - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - "Rolniczo-produkcyjne uwarunkowania melioracji wodnych w Polsce"
  • doc. dr hab. L. Łabędzki, prof. dr hab. W. Mioduszewski - Instytut Melioracji i Użytków Zielonych "Klimatyczne i prawne uwarunkowania melioracji wodnych w Polsce"
  • mgr inż. M. Rytelewski - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, doc. dr hab. M. Borys - Instytut Melioracji i Użytków Zielonych - "Stan ewidencyjny, plany i możliwości inwestycyjne oraz utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych"
  • prof. dr hab. E. Kaca - Instytut Melioracji i Użytków Zielonych - "Gospodarka wodna w warunkach deficytów wody, na przykładzie Izraela i polskich doświadczeń"
  • prezes KZGW M. Gajda - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej "Realizacja zadań na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich w świetle planowanej reorganizacji gospodarki wodnej w Polsce"
  • mgr inż. L. Boguta - WziUW w Lublinie - "Reorganizacja służb melioracyjnych wg stanowiska Konwentu Dyrektorów WZMiUW"

Uczestnikami seminarium byli m.in.: Marszałkowie Województw, Dyrektorzy Departamentów odpowiedzialnych za gospodarkę wodną przy Urzędach Marszałkowskich, Dyrektorzy WZMiUW, Dyrektorzy RZGW, członkowie PAN, przedstawiciele uczelni.

 

powrót

Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
Dennice i rury kotłowe RTR Group

PPZ Niechlów

Polski Ogród Wrocław

Spomasz Bełżyce

Soleko Fotowoltaika

Zielony Architekt

Zadaszenia i zabudowy tarasów Kamont
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2007-08-10 9:18