Dzisiaj jest wtorek, 23 pazdziernika 2007     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Działalność
    Struktura
    Aktualności
 
Konferencje, seminaria
 
Obrony prac doktorskich
  Nadawanie stopni naukowych
  Pozostałe wydarzenia
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Aktualności, wydarzenia
Konferencje, seminaria


KOMUNIKAT NR II

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych
zaprasza na
3. cykliczną konferencję naukową
pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
WODA - ŚRODOWISKO - OBSZARY WIEJSKIE

PROGRAM KONFERENCJI

21 listopada 2007 roku (środa)

8.00 - 9.00 Rejestracja uczestników  
9.00 - 9.15 Otwarcie Konferencji Sala Kryształowa
9.15 - 10.15

Obrady plenarne

Sala Kryształowa
 

Wystąpienia:

 • Ks. prof. Dr hab. Stanisław Zięba: " Przyroda jako biokompleks"
 • Prof. dr hab. Dobiesław Nazimek: " Technologie a zrównoważony rozwój"
10.15 - 10.45 Przerwa  
10.45 - 12.00 Obrady plenarne c.d. Sala Kryształowa
 

Wystąpienia:

 • Prof. dr hab. Andrzej Ciołkosz, prof. dr hab. Janusz Ostrowski: "Rola teledetekcji w rozpoznaniu i ocenie stanu zasobów odnawialnych w Polsce"
 • Prof. dr hab. Stanisław Łojewski: "Ekonomia zasobów a zrównoważony rozwój"
 • Prof. dr hab. Edmund Kaca: "Zagrożenia środowiskowe a stan infrastruktury wsi i rolnictwa w świetle badań IMUZ"
12.00 - 13.00 Sesja posterowa Pawilon Naukowy
13.00 - 14.00 Przerwa obiadowa  
14.00 - 16.00 Obrady w sekcjach tematycznych  
SEKCJA 1 SEKCJA 2 SEKCJA 3
Zasoby wodne, gospodarowanie wodą Jakość wody,
gleby i powietrza
Kształtowanie krajobrazu wiejskiego, trwałe użytki zielone, bioróżnorodność
A. Zasoby wodne
i konstrukcje inżynierskie
A. Ocena jakości wód,
gleb i powietrza
A. Krajobraz, biologiczna różnorodność
przewodniczy:
Prof. dr hab. Waldemar Mioduszewski
przewodniczy:
Doc. dr hab. Stefan PIETRZAK
przewodniczy:
Doc. dr hab. Wiesław DEMBEK
Sala Kryształowa Sala PN2 Sala PN3
16.00 - 16.30 Przerwa  
16.30 - 18.30 Obrady w sekcjach tematycznych c.d.  
obrady w Sekcji tematycznej 1A obrady w Sekcji tematycznej 2A obrady w Sekcji tematycznej 3A
Sala Kryształowa Sala PN2 Sala PN3
19.00 - ... Uroczysta kolacja  

22 listopada 2007 roku (czwartek)

8.00 - 10.00 Obrady w sekcjach tematycznych  

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Zasoby wodne, gospodarowanie wodą

Jakość wody, gleby i powietrza

Kształtowanie krajobrazu wiejskiego, trwałe użytki zielone, bioróżnorodność
B. Gospodarka wodna gleb, budowle hydrotechniczne B. Oczyszczanie wód, zapobieganie zanieczyszczeniom B. Użytki Zielone - obszary zadarnione
Przewodniczy:
Doc. dr hab. Sergiusz Jurczuk
Doc. dr hab. Magdalena Borys
Przewodniczy:
Prof. dr hab. Stefan Russel
Przewodniczy:
Dr. inż. Jerzy Barszczewski
Sala Kryształowa Sala PN2 Sala PN3
10.00 - 10.30 przerwa  
10.30 - 12.30 Obrady w sekcjach tematycznych c.d.  
obrady w Sekcji tematycznej 1B obrady w Sekcji tematycznej 2B obrady w Sekcji tematycznej 3B
Sala Kryształowa Sala PN2 Sala PN3
12.30 - 13.30 Sesja posterowa Pawilon Naukowy
13.30 - 14.00 Podsumowanie i zamknięcie obrad Sala Kryształowa
14.00 - 15.10 Obiad  
 

  Ważne adresy:

Sekretariat Konferencji:

Dział Promocji i Marketingu Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych,
al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

dr inż. Izabela Lubbe- Kierownik Działu - tel. wew. 128; e-mail: i.lubbe@imuz.edu.pl

mgr inż. Ewa Szymczak, inż. Marek Posiadała - tel. 124; e-mail: pim@imuz.edu.pl

Miejsce konferencji:

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, al. Hrabska 3,
05-090 Raszyn / k. W-wy  

Bank obsługujący:

BGŻ S.A. I Filia O/woj. w Warszawie
nr konta: 24 2030 0045 1110 0000 0029 2710

15 października 2007 roku

KOMUNIKAT NR I

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych
zaprasza na
3. cykliczną konferencję naukową
pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
WODA - ŚRODOWISKO - OBSZARY WIEJSKIE

Falenty, 21-22 listopada 2007 roku

Konferencja nawiązuje do tematyki patronującego jej czasopisma "Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie" .

Będzie poświęcona przyrodniczym i techniczno-technologicznym, a także społeczno-ekonomicznym i prawno-organizacyjnym aspektom kształtowania, ochrony i użytkowania zasobów naturalnych (wody, gleb, powietrza atmosferycznego, przestrzeni) w obszarach wiejskich oraz użytkom zielonym i ekologicznym, i różnorodności biologicznej z nimi związanej.

W czasie sesji plenarnej będą zaprezentowane referaty generalne, dotyczące m. in. filozofii, geografii, inżynierii, ekonomii i prawa zasobów naturalnych oraz zgłoszone na konferencję prace jako referaty lub postery w kilku sesjach tematycznych.

Zgłoszone prace, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, będą publikowane w czasopiśmie "Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie" lub "Journal of Water and Land Development".

Opłata konferencyjna:

- 680 zł z VAT
dla osób przygotowujących planowane do publikacji referaty
- 330 zł z VAT
dla pozostałych uczestników konferencji
W przypadku zgłoszenia kilku prac opłata za druk każdej następnej wynosi 350 zł
Opłata konferencyjna nie zawiera kosztów dojazdu i zakwaterowania

Ważne daty:

15 czerwca 2007 termin nadesłania: Karty uczestnictwa
termin nadesłania streszczeń referatów (do 1 strony - min. 250 słów, koniecznie ze słowami kluczowymi)
termin dokonania opłaty konferencyjnej (na konto banku obsługującego z dopiskiem "Konferencja W-Ś-OW")
15 września 2007 termin nadesłania pełnych tekstów referatów (objętość do 10 stron)
do 15 października 2007 termin dla organizatorów - wysłanie Komunikatu nr II z programem konferencji
21-22 listopada 2007 Konferencja "Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie"
2008 rok druk zakwalifikowanych prac

Ważne adresy:

Sekretariat Konferencji: Dział Promocji i Marketingu
Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych,
Al. Hrabska 3,
05-090 Raszyn
dr inż. Izabela Lubbe
Kierownik Działu
tel. 0-22 720 05 31-38
tel. wew. 128;
i.lubbe@imuz.edu.pl
mgr inż. Ewa Szymczak,
inż. Marek Posiadała
tel. wew. 124;
pim@imuz.edu.pl
Miejsce konferencji: Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach,
Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn k. Warszawy
Bank obsługujący: BGŻ S.A. I Filia O/woj. w Warszawie nr konta:
24 2030 0045 1110 0000 0029 2710

 

Rezerwacja noclegów indywidualna:

 • Hotel Hrabski
  Adres: Falenty ul. Droga Hrabska 50,
  tel.: 022 715 50 00, fax: 022 715 50 01,
  e-mail: hrabski@hotelhrabski.pl
  Ceny noclegów: pokój 1-osobowy 185 zł, 2-osobowy 240 zł
 • Centrum Falenty
  Adres: Falenty, al. Hrabska 4,
  tel.: 022 720 27 75 lub 76, fax: 022 720 27 78,
  e-mail: falenty@falenty.com.pl
  Ceny noclegów: pokój 1-osobowy 240 zł, 2-osobowy 290 zł

Komunikat 1 - do pobrania Komun_1.exe
(po rozpakowaniu w formacie .pdf)
Karta uczestnictwa
do pobrania
- dla uczestników spoza IMUZ , - dla pracowników IMUZ

Po wypełnieniu należy przesłać faxem (022 628 37 63) lub pocztą na adres Działu Promocji i Marketingu IMUZ.

Wytyczne dla autorów do pobrania
Streszczenia i teksty referatów należy przesłać drogą elektroniczną ( pim@imuz.edu.pl ) lub zwykłą (z dyskietką / płytą CD) na adres Działu Promocji i Marketingu IMUZ

Konferencja pod patronatem czasopisma
" Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie "

Falenty, 15 stycznia 2007 r.

 

KOMITET HONOROWY KONFERENCJI
(Rada Programowa czasopisma)
prof. dr hab. Kazimierz BANASIK prof. dr hab. Józef KOC
prof. dr hab. Tomasz BRANDYK prof. dr hab. Piotr KOWALIK
prof. dr hab. Andrzej BYCZKOWSKI prof. dr hab. Stanisław KOSTRZEWA
dr inż. Eugeniusz Karol CHYŁEK prof. dr hab. Ryszard KOSTUCH
prof. dr hab. Franciszek CZYŻYK prof. dr hab. Jerzy KOWALSKI
doc. dr hab. Wiesław DEMBEK dr hab. Lech KUFEL
prof. dr hab. Stanisław DRUPKA ( przewodniczący ) dr hab. Roman KULIKOWSKI
doc. dr hab. Tadeusz DURKOWSKI dr hab. Tadeusz LIZIŃSKI
prof. dr hab. Janina FATYGA doc. dr hab. Leszek ŁABĘDZKI
dr Michał FIC prof. dr hab. Zbigniew ŁABĘTOWICZ
prof. dr hab. Jan GLIŃSKI prof. dr hab. Kazimierz MAZUR
prof. dr hab. Janusz GOTKIEWICZ prof. dr hab. Włodzimierz RAJDA
prof. dr hab. Marek Jerzy GROMIEC prof. dr hab. Stefan Russel
prof. dr hab. Stefan GRZEGORCZYK prof. dr hab. Barbara SAPEK
prof. dr hab. Małgorzata GUTRY KORYCKA prof. dr hab. Piotr STYPIŃSKI
prof. dr hab. Barbara GWOREK prof. dr hab. Czesław SZAFRAŃSKI
prof. dr hab. Piotr ILNICKI dr inż. Leonard SZCZYGIELSKI
prof. dr hab. Wojciech JÓZWIAK prof. dr hab. Stanisław TWARDY
doc. dr hab. Sergiusz JURCZUK prof. dr hab. Piotr WESOŁOWSKI
prof. dr hab. Mirosław KASPERCZYK prof. dr hab. Krzysztof WIERZBICKI
prof. dr hab. Andrzej KĘDZIORA prof. dr hab. Maciej ZALEWSKI
prof. dr hab. Marek KŁODZIŃSKI dr hab. Maria ŻYGADŁO
KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
(Komitet Redakcyjny IMUZ)
doc. dr hab. Magdalena BORYS dr inż. Jan KOWALCZYK
prof. dr hab. Szczepan L. DĄBKOWSKI prof. dr hab. Stanisław ŁOJEWSKI
doc. dr hab. Wiesław DEMBEK prof. dr hab. Waldemar MIODUSZEWSKI
dr inż. Halina JANKOWSKA-HUFLEJT prof. dr hab. Janusz OSTROWSKI
prof. dr hab. Edmund KACA ( przewodniczący) prof. dr hab. Andrzej SAPEK

powrót

Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
Dennice i rury kotłowe RTR Group

PPZ Niechlów

Polski Ogród Wrocław

Spomasz Bełżyce

Soleko Fotowoltaika

Zielony Architekt

Zadaszenia i zabudowy tarasów Kamont
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2007-10-17 11:20