Dzisiaj jest piątek, 07 grudnia 2007     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Działalność
    Struktura
    Aktualności
 
Konferencje, seminaria
 
Obrony prac doktorskich
  Nadawanie stopni naukowych
  Pozostałe wydarzenia
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Aktualności, wydarzenia
Konferencje, seminaria

W dniu 30.11.2005 r. w siedzibie Instytutu w Falentach odyło się seminarium, którego celem było zaprezentowanie wyników prac prowadzonych w roku 2005 przez Instytut na zamówienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach zadania BMzp.-29/05 pt.

"Ocena stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych i podstawowych budowli wodno-melioracyjnych oraz utworzenie systemu monitoringu urządzeń przeciwpowodziowych".

Program Seminarium:

  1. Ocena ilości i jakości pionowych cienkich przegród przeciwfiltracyjnych w korpusach i podłożu wałów przeciwpowodziowych, wykonanych po roku 1997 nowymi technologiami wykorzystującymi zawiesiny twardniejące w oparciu o ankietyzację oraz badania własne na wybranych obiektach oraz omówienie propozycji wytycznych dotyczących projektowania i wykonawstwa pionowych przegród przeciwfiltracyjnych w korpusach i podłożu wałów przeciwpowodziowych
  2. Omówienie założonej w IMUZ zbiorczej komputerowej bazy danych o ilościowym i jakościowym stanie wałów przeciwpowodziowych oraz o zakresie prowadzenia okresowych ocen stanu technicznego obwałowań w ujęciu wojewódzkim i ogólnokrajowym oraz proponowanej instrukcji zawierającej kryteria i skalę ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa obwałowań przeciwpowodziowych
  3. Omówienie raportu rocznego o ilościowym i jakościowym stanie wałów przeciwpowodziowych oraz o zakresie prowadzenia okresowych ocen stanu technicznego obwałowań w ujęciu wojewódzkim i ogólnokrajowym
  4. Dyskusja
Fotoreportaż

powrót

Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
Dennice i rury kotłowe RTR Group

PPZ Niechlów

Polski Ogród Wrocław

Spomasz Bełżyce

Soleko Fotowoltaika

Zielony Architekt

Zadaszenia i zabudowy tarasów Kamont
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2007-08-10 9:18