Dzisiaj jest wtorek, 23 pazdziernika 2007     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Działalność
    Struktura
    Aktualności
 
Konferencje, seminaria
 
Obrony prac doktorskich
  Nadawanie stopni naukowych
  Pozostałe wydarzenia
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Aktualności, wydarzenia
Konferencje, seminaria

2007

21-22
listopada
W siedzibie IMUZ w Falentach odbędzie się 3. cykliczna konferencja naukowa WODA - ŚRODOWISKO - OBSZARY WIEJSKIE

27
września
W siedzibie IMUZ odbyły się Seminaria Sprawozdawcze poświęcone realizacji zadań badawczych w latach 2005-2007 (c.d.).
14
września
W siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyła się konferencja "Nauka i Oświata dla Wsi i Rolnictwa".
18
lipca
W siedzibie IMUZ w Łodzi Instytut Badawczy IPC przedstawił dokument prezentujący założenia strategii rozwoju województwa łódzkiego w dziedzinie poprawy jakości wody przemysłowej i wprowadzenia ograniczeń w emisji zanieczyszczeń rolniczych.
26
czerwca
W siedzibie IMUZ w Falentach odbyło się seminarium na temat: "Problemy środowiskowe a produkcja zwierzęca z wykorzystaniem pasz z użytków zielonych"
19-21
czerwca
W siedzibie IMUZ odbyły się Seminaria Sprawozdawcze poświęcone realizacji zadań badawczych w latach 2005-2007.
Z przyczyn niezależnych Seminaria Sprawozdawcze planowane na dzień 21 czerwca odbyły się 27 czerwca
24
stycznia
Odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi seminarium nt.: "Marszałkowskie służby melioracyjne w obliczu nowych wyzwań i planowanej reorganizacji".

2006

12
grudnia
W siedzibie IMUZ odbyło się seminarium - sprawozdanie z wyjazdu służbowego - pt. "Nawadnianie i gospodarka wodno-ściekowa w strefie klimatu aridowego na przykładzie Izraela".
24 listopada
-
3 grudnia
Udział przedstawicieli IMUZ w 3. Polsko-Izraelskiej Konferencji Nawodnieniowej na temat "Water Resources Management and Irrigation of Cultivated Crops".
15-18
października
Odbyły się w IMUZ Falenty warsztaty zorganizowane przez inicjatywę pod nazwą Rural European Platform (REP) oraz przez IMUZ.
25-27
września
odbyła się dwie połączone krajowe konferencje naukowo-techniczne n.t. "Kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie norm unijnych na przykładzie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Myszków" oraz "Aktualne problemy gospodarowania na użytkach zielonych i kształtowania środowiska w świetle obowiązujących norm prawnych"
1-2
czerwca
odbyła się konferencja naukowo - techniczna pt.: NOWE ZADANIA GOSPODARKI WODNEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH W ŚWIETLE RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ
27
stycznia

w Pawilonie Naukowym IMUZ odbyło się seminarium nt.: " Emisja amoniaku w skali gospodarstwa jako podstawowe źródło rozpraszania azotu z produkcji rolniczej".

2005

30
listopada
W siedzibie IMUZ odbyło się seminarium nt. "Ocena stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych i podstawowych budowli wodno-melioracyjnych oraz utworzenie systemu monitoringu urządzeń przeciwpowodziowych".
22-23
listopada
W siedzibie IMUZ w Falentach odbyła się:
DRUGA KONFERENCJA NAUKOWA
WODA - ŚRODOWISKO - OBSZARY WIEJSKIE
14-16
września
W Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy odbył się
XXXI OGÓLNOPOLSKI ZJAZD AGROMETEOROLOGÓW -
Wyzwania agrometeorologii wobec ekstremalnych zjawisk pogodowych
28
czerwca
W siedzibie IMUZ odbyło się seminarium , na którym prof. Hans Schreier wygłosi referat n.t.: "WATER FOR FOOD A GLOBAL PERSPECTIVE"
7
czerwca
W siedzibie IMUZ w Falentach odbyła się polsko-szwedzka konferencja nt. "Gospodarowanie azotem i fosforem w rolnictwie w aspekcie poprawy jakości wód Bałtyku"
27
kwietnia
w Falentach odbyła się konferencja naukowa nt.: "Produkcyjno-środowiskowe znaczenie trwałych użytków zielonych w przemianach w polskim rolnictwie"
23
marca
w Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach odbyło się seminarium nt.: "Teoria obszarów czynnych jako podstawa modelowania odpływu rzecznego"

2004

24
listopada
IMUZ zorganizował w Falentach seminarium pt.:
" Krajowe doświadczenia stosowania przegród przeciwfiltracyjnych w modernizacji obwałowań rzek".
18 - 19
listopada
Konferencja naukowo techniczna nt. Perspektywy gospodarowania na trwałych użytkach zielonych w ramach "Wspólnej Polityki Rolnej"
20-24
września
udział w Konferencji Naukowej pt.: "Nauka dla ludzkości: badanie i zarządzanie zmiennością planet" (Science for Society: Exploring and Managing a Changing Planet) w Anchorage (Alaska)
14
maja
zajęcia dla studentów w ramach seminarium interdyscyplinarnego "Człowiek - środowisko przyrodnicze - zasoby"
29
kwietnia
konferencja naukowo-techniczna pt. Prawne uwarunkowania melioracji wodnych w Polsce - propozycje zmian.

2003

15
grudnia
seminarium pt. "Ocena stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych i podstawowych budowli wodno-melioracyjnych oraz utworzenie systemu monitoringu urządzeń przeciwpowodziowych"
24-25
listopada
konferencja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia IMUZ
2
czerwca
seminarium naukowe pt. "Monitoring, ochrona i gospodarcze wykorzystanie wód w rejonie Falent"
15 - 16
maja
seminarium nt: "Strategia wdrażania krajowego programu rolnośrodowiskowego w województwach"
10 -11
kwietnia
konferencja pt. "Szanse i zagrożenia branży wodno-melioracyjnej w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej"

2002

12
grudnia
seminarium zakładu IWM pt.: "Ocena stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych i podstawowych budowli wodno-melioracyjnych oraz utworzenie systemu monitoringu urządzeń przeciwpowodziowych" .
5
grudnia
krajowe seminarium zakładu IMW nt. "Problematyka modernizacji obwałowań rzek - nowe techniki, technologie i materiały"
1 - 3
grudnia
konferencja pt. "10 lat projektu BAAP w Polsce"
21 - 22
maja
w Zespole Szkół Rolniczych w Żywcu - Moszczenicy odbyła się Konferencja naukowa poświęcona problematyce użytków ekologicznych w środowisku przyrodniczym.
19
kwietnia
odbyło się w IMUZ seminarium pt. " Wieloletnia zmienność elementów klimatycznych i zasobów wodnych oraz ich wpływ na produkcję zbóż i użytków zielonych"
16
kwietnia
odbyło się seminarium zorganizowane przez Zakład Doświadczalny i Zakład Łąk i Pastwisk IMUZ oraz Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Łąkarskiego na temat: "Bilanse azotu, fosforu i potasu oraz czynniki je kształtujące w gospodarstwie ZD MUZ Falenty".
17
stycznia
na terenie IMUZ w Falentach odbyła się konferencja pt. "Uprawnienia budowlane dla inżynierów i techników wodnych i melioracyjnych"

Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
Dennice i rury kotłowe RTR Group

PPZ Niechlów

Polski Ogród Wrocław

Spomasz Bełżyce

Soleko Fotowoltaika

Zielony Architekt

Zadaszenia i zabudowy tarasów Kamont
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2007-10-04 8:16