Studia doktoranckie w IMUZ:
  • umożliwiają uzyskanie zaawansowanej wiedzy w ww dyscyplinach,
  • przygotowują do samodzielnej działalności badawczej i twórczej,
  • przygotowują do uzyskania stopnia naukowego doktora w ww dyscyplinach
Nadzór merytoryczny nad studiami doktoracckimi sprawuje Rada Naukowa IMUZ, uprawniona do nadawania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych.
Informacje szczegółowe: Kierownik studiów: doc. dr hab. Zbigniew Kowalewski
tel. (0-22) 7200531-8 w. 212
e-mail: z.kowalewski@imuz.edu.pl
  sekretariat studiów: dr inż. Stanisław Szalwiński
tel. (0-22) 7200531-8 w. 242,
e-mail: s.szalwinski@imuz.edu.pl

Regulamin studiów
Ramowy program studiów
Warunki rekrutacji

 
 
      Instytut Melioracji i Użytków Zielonych                  Ostatnia modyfikacja: 2007-08-24