Dzisiaj jest piątek, 07 grudnia 2007     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Działalność
    Struktura
    Aktualności
 
Konferencje, seminaria
 
Obrony prac doktorskich
  Nadawanie stopni naukowych
  Pozostałe wydarzenia
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Aktualności, wydarzenia
Konferencje, seminaria
Stowarzyszenie
Inżynierów i Techników
Wodnych i Melioracyjnych

Sekcja Główna Łąkarzy i Torfiarzy
Instytut Melioracji
i Użytków Zielonych

Zakład Łąk i Pastwisk

 

Dnia 27 kwietnia 2005 r. w Falentach odbyła się konferencja naukowa nt.
Produkcyjno-środowiskowe znaczenie trwałych użytków zielonych w przemianach w polskim rolnictwie

 

 

Organizatorami konferencji byli:

Prof. dr hab. Jan Zastawny - przewodniczący
Dr inż. Halina Jankowska-Huflejt - sekretarz
Prof. dr hab. Roman Moraczewski
Prof. dr hab. Stanisław Drupka
Dr inż. Barbara Wróbel
Dr inż. Jerzy Barszczewski
Dr inż. Agnieszka Gutkowska
Mgr inż. Władysław Wójcik
Mgr inż. Wojciech Burs

Konferencja poświęcona była roli i znaczeniu trwałych użytków zielonych w zrównoważonym rozwoju gospodarstw rolnych. Prezentowane referaty dotyczyły głównych elementów kształtujących taki rozwój i nierozłącznie z nim związanych:

- Czynniki warunkujące trwałość użytków zielonych - dr inż. H. Jankowska-Huflejt, dr inż. B. Wróbel, dr inż. A. Gutkowska, mgr inż. W. Burs - IMUZ
- Realne możliwości wykorzystania różnych siedliskowo użytków zielonych do wypasu zwierząt - doc. dr hab. Z. Wasilewski - IMUZ
- Aspekty estetyczne użytków zielonych i urządzeń melioracyjnych - dr hab. J. Janecki prof. KUL w Lublinie
- Optymalizacja gospodarki wodnej na współczesnych użytkach zielonych - prof. dr hab. S. Drupka IMUZ
- Wyniki produkcyjno-ekonomiczne w gospodarstwach ekologicznych z dużym udziałem użytków zielonych - prof. dr hab. J. Zastawny , dr inż. H. Jankowska-Huflejt, dr inż. J. Prokopowicz

W konferencji uczestniczyło ponad 60 osób. Byli to głównie przedstawiciele świata nauki z instytutów i uczelni rolniczych, doradcy ODR, także rolnicy, w dużej części członkowie SITWM przede wszystkim Sekcji Głównej Łąkarzy i Torfiarz lub jej sympatycy, żywo zainteresowani gospodarowaniem na trwałych użytkach zielonych i świadomych ich ogromnej roli, tak produkcyjnej jak i środowiskowej, zgodnie z ideą ekorozwoju.

Konferencję otworzył i powitał wszystkich uczestników prof. dr hab. Janusz Ostrowski, Dyrektor ds. Naukowych Instytutu, prosząc o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego niedawno (6 kwietnia) ś.p. prof. dra hab. Jana Zastawnego, kierownika Zakładu Łąk i Pastwisk oraz Przewodniczącego Sekcji Głównej Łąkarzy i Torfiarzy SITWM - głównego organizatora tej konferencji. Następnie przekazał głos współorganizatorce i sekretarzowi konferencji - dr inż. Halinie Jankowskiej Huflejt, która nawiązała krótko do idei tematu konferencji, czyli aktualnej sytuacji rolnictwa po wejściu do Unii i do nowych możliwości lepszego wykorzystania trwałych łąk i pastwisk, które się w tych warunkach pojawiły. Zaproponowała na przewodniczących obrad Panów prof. dra hab. Romana Moraczewskiego oraz dra inż. Jerzego Barszczewskiego.

Na zakończenie prof. dr hab. Roman Moraczewski dokonał podsumowania konferencji, dziękując referentom za interesujące i ciekawie przedstawione referaty, które będą opublikowane w kolejnym, prawdopodobnie 3. numerze Wiadomości Melioracyjnych i Łąkarskich.

Tego samego dnia, po konferencji, odbył się Zjazd Delegatów Sekcji Głównej Łąkarzy i Torfiarzy SITWM , na którym udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi i dokonano wyboru nowych władz Sekcji.

Skład nowego Zarządu Głównej Łąkarzy i Torfiarzy

1. Dr inż. Halina Jankowska-Huflejt przewodniczący
2. Mgr inż. Władysław Wójcik z-ca przewodniczącego
3. Dr inż. Jerzy Barszczewski z-ca przewodniczącego
4. Dr inż. Agnieszka Gutkowska sekretarz
5. Prof. Roman Moraczewski członek Prezydium Zarządu
6. Dr inż. Aleksander Kiryluk członek Zarządu
7. Mgr inż. Jerzy Głowacki członek Zarządu
8. Mgr inż. Stanisław Dziubich członek Zarządu
9. Technik Ryszard Buła z-ca Członka Zarządu
10. Mgr inż. Stanisława Frycz-Ścibor z-ca Członka Zarządu
11. Mgr inż.Grażyna Śnieżyńska z-ca Członka Zarządu

Fotoreportaż

powrót

Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
Dennice i rury kotłowe RTR Group

PPZ Niechlów

Polski Ogród Wrocław

Spomasz Bełżyce

Soleko Fotowoltaika

Zielony Architekt

Zadaszenia i zabudowy tarasów Kamont
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2007-08-10 9:18