Dzisiaj jest piątek, 07 grudnia 2007     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Działalność
    Struktura
    Aktualności
 
Konferencje, seminaria
 
Obrony prac doktorskich
  Nadawanie stopni naukowych
  Pozostałe wydarzenia
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Aktualności, wydarzenia
Konferencje, seminaria

SEMINARIA SPRAWOZDAWCZE

Falenty, 19-21 czerwca 2007

Dyrekcja Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych
zaprasza zainteresowanych do udziału
w Seminariach Sprawozdawczych
poświęconych realizacji zadań badawczych w latach 2005-2007.

Seminaria odbędą się w dniach 19-21.06.2007 w Falentach w Sali Kryształowej.

PROGRAM SEMINARIUM

19 czerwca 2007

 • Godz. 8.00-9.30

  Temat 1.1 "Kierunki restytucji przyrodniczej krajobrazów rolniczych o zróżnicowanej genezie, na przykładzie Niziny Mazowieckiej, w świetle studium literatury i badań terenowych" (Zakład OP - kierownik zadania: dr Marek Rycharski).
 • Godz. 9.30-11.00

  Temat 2.1 "Ocena i sposoby przeciwdziałania procesom powodującym zakwaszenie, przemiany węgla oraz wymywanie składników mineralnych w glebach łąkowych użytkowanych i nieużytkowanych rolniczo" (Zakład ChGW - kierownik zadania: prof. dr hab. Barbara Sapek).
 • Godz. 11.00-11.30 przerwa
 • Godz. 11.30-13.00

  Temat 3.3 "Technologie konserwacji runi łąkowej poprawiające jakość kiszonek i sprzyjające ochronie łąk bagiennych, w świetle literatury oraz badań laboratoryjnych i produkcyjnych" (Zakład ŁP - dr inż. Barbara Wróbel)
 • Godz. 13.00-14.30

  Temat 5.4 "Gospodarka łąkowo-pastwiskowa a zrównoważony rozwój regionu, na przykładzie terenowych badań łąkarskich w Sudetach" (DOB ZS - kierownik zadania: dr inż. Longina Nadolna)

 20 czerwca 2007

 • Godz. 8.00-9.30

  Temat 7.3 "Mineralizacja organicznych związków azotu i respiracja gleb organicznych w świetle badań laboratoryjnych i polowych na obszarach zmian hydrologicznych wywołanych kopalnictwem odkrywkowym" (W-POB - kierownik zadania: dr inż. Janusz Turbiak)
 • Godz. 9.30-11.00

  Temat 9.4 "Opracowanie bezpiecznych dla środowiska metod rolniczego użytkowania kompostów z osadów ściekowych i odpadów rolniczych" (DOB - kierownik zadania: prof. dr hab. Franciszek Czyżyk)
 • Godz. 11.00-11.30 przerwa
 • Godz. 11.30-13.00

  Temat 11.3 "Dystrybucja azotu w gospodarstwach i jej skutki środowiskowe, na przykładzie badań bilansowych w celowo dobranych gospodarstwach mlecznych na Żuławach" (ŻOB - kierownik zadania: doc. dr hab. Tadeusz Marcinkowski)
 • Godz. 13.00-14.30

  Temat 12.4 "Ocena działalności antropogenicznej na tle stanu środowiska wodno-glebowego w karpackich obszarach turystycznych" (MOB - kierownik zadania: dr inż. Sylwester Smoroń)

21 czerwca 2007- przeniesione na 27 czerwca 2007!

 • Godz. 8.00-9.30

  Temat 4.1 "Opracowanie podstaw proekologicznych metod melioracyjnego kształtowania warunków wodnych w glebie, poprawiających konkurencyjność rynkową gospodarstw rolnych" (Zakład SRW - kierownik zadania: dr inż. Józef Lipiński)
 • Godz. 9.30-11.00

  Temat 4.4 "Opracowanie podstaw gospodarowania wodą w systemach melioracji szczegółowych, uwzględniających konkurencyjność rynkową gospodarstw i wysokie wymagania środowiskowe" (Zakład SRW - kierownik zadania: doc. dr hab. Sergiusz Jurczuk)
 • Godz. 11.00-11.15 przerwa
 • Godz. 11.15-12.45

  Temat 6.3 "Wpływ sterowania odpływem wód ze zlewni na transport zanieczyszczeń obszarowych do rzek, na przykładzie wyników badań hydrochemicznych w wybranych zlewniach małych rzek rolniczych" (Zakład ZW - kierownik zadania: dr Robert Żurawski)
 • Godz. 12.45-14.15

  Temat 10.2 "Wpływ technologii aeracji pulweryzacyjnej na jakość wód jeziornych, na przykładzie badań terenowych jezior Pomorza Zachodniego pod oddziaływaniem rolniczych obszarowych źródeł zanieczyszczeń" (Z-POB - kierownik zadania: dr inż. Ryszard Konieczny)
 • Godz. 14.15-15.45

  Temat 8.3 "Opracowanie zasad projektowania, budowy i eksploatacji gabionowych budowli piętrzących w korytach małych cieków nizinnych" (Zakład IWM - kierownik zadania: dr inż. Ewa Jędryka)
 

powrót

Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
Dennice i rury kotłowe RTR Group

PPZ Niechlów

Polski Ogród Wrocław

Spomasz Bełżyce

Soleko Fotowoltaika

Zielony Architekt

Zadaszenia i zabudowy tarasów Kamont
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2007-08-10 9:18