Dzisiaj jest wtorek, 23 pazdziernika 2007     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Struktura
    Działalność
    Współpraca z
       zagranicą
    Oferta
    Wydawnictwo IMUZ
    Aktualności
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
O Instytucie
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych jest jednostką utworzoną w 1953 roku, stanowiącą zaplecze badawczo-rozwojowe resortu rolnictwa.
Pawilon naukowy Zgodnie ze statutem zatwierdzonym przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, przedmiotem działań Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac badawczo- rozwojowych oraz upowszechnianie wyników badań w zakresie:
 
 • gospodarki wodnej w rolnictwie, w tym zapobiegania ekstremalnym zjawiskom jakimi są powodzie i susze,
 • urządzania rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
 • sanitacji wsi,
 • gospodarowania na użytkach zielonych, z uwzględnieniem ekonomicznych uwarunkowań produkcji oraz ochrony środowiska.
Strategicznym celem prac naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych Instytutu jest opracowanie naukowych podstaw zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju wsi i rolnictwa.
Przedmiotem badań są zasoby wody, gleby i użytków zielonych w obszarach wiejskich oraz systemy techniczne i technologie ich tworzenia, ochrony i kształtowania, pozwalające na realizację zrównoważonego rozwoju, zdeterminowanego zasobami wodnymi.

Zakres problemowy działalności Instytutu obejmuje zagadnienia dotyczące:

 • ochrony i racjonalnego użytkowania wody,
 • tworzenia, ochrony i racjonalnego użytkowania trwałych użytków zielonych w obszarach wiejskich.

Szczegółowe cele badań to wypracowanie:

 • Brama neogotycka - dawny wjazd na teren pałacowy sposobów praktycznej realizacji priorytetów w gospodarce wodnej rolnictwa ustalonych przez resort i KBN,
 • metod kontroli i oceny zmian, które inżynieria wodna powoduje w środowisku naturalnym,
 • warunków technicznych i użytkowych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane, melioracyjne, hydrotechniczne i sanitarne rolnictwa,
 • zasad i sposobów ochrony ilości i jakości zasobów wodnych oraz ochrony jakości atmosfery,
 • zasad gospodarowania na trwałych użytkach zielonych, zapewniających rozwój produkcji mleka i żywca wołowego, a równocześnie chroniących zasoby wodne w dolinach i na terenach górskich,
 • zasad urządzania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zapewniających zrównoważony rozwój gospodarki wodnej i łąkowo-pastwiskowej,
 • sposobów poprawy stanu sanitarnego wiejskich jednostek osadniczych.
Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
PPZ Niechlów

Polski Ogród Wrocław

Spomasz Bełżyce

Soleko Fotowoltaika

Zielony Architekt

Zadaszenia i zabudowy tarasów Kamont
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2007-08-29 9:27