Stacja lizymetryczna

W dolinie Noteci znajduje się stacja lizymetryczna, istniejąca od 1972 r. i będąca unikalnym punktem badawczym w Polsce położonym w dolinie rzecznej. Znajdują się na niej lizymetry ważone do prowadzenia pomiarów:

  • ewapotranspiracji rzeczywistej użytków zielonych
  • plonowania użytków zielonych

Na terenie stacji i w lizymetrach mierzone są głębokość lustra wody gruntowej i wilgotność gleby. Elementy meteorologiczne mierzone są przy użyciu automatycznej stacji.

Wyniki badań lizymetrycznych są wykorzystywane do obliczania potrzeb i niedoborów wodnych na użytkach zielonych w latach o zróżnicowanych warunkach agrometeorologicznych i hydrologicznych.

 

 
             ©2006 WPOB IMUZ Bydgoszcz
Ostatnia modyfikacja 2006-11-06