Dzisiaj jest piątek, 07 grudnia 2007     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
 
Pełna oferta wydawnicza
 
Działalność usługowa
    Działalność
    Struktura
    Aktualności
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Oferta wydawnicza
Zeszyty Edukacyjne. Rolnictwo polskie i ochrona jakości wody

Praca zbiorowa pod red. B. Sapek

11/2007 - A. Sapek, B. Sapek: "Zmiany jakości wody i gleby w zagrodzie i jej otoczeniu w zależności od sposobu składowania nawozów naturalnych" - cena 15 zł
10/2005 - "Gospodarowanie azotem i fosforem w rolnictwie w aspekcie poprawy jakości wód w Bałtyku " - cena 10 zł
9/2003 - "Środki ochrony roślin w Polsce - obrót i stosowanie zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony roślin" - cena 10 zł

8/2002 - "Pomiar i symulacja emisji podtlenku azotu z gleb trwałych użytków zielonych" cena 8 zł
7/2002 "Cele i sposoby ograniczania rozproszenia składników nawozowych z gospodarstwa rolnego do środowiska" - cena 10 zł
wydanie specjalne. Agenda 21 dla regionu Morza Bałtyckiego - zrównoważony rozwój rolnictwa w Polsce (2001 r.) , cena 4 zł
6/2000 (10 zł)
5/98 (cena 6 zł)
3/97 (3 zł)
2/97 (4 zł)
1/96 (3 zł)
Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
     
 
Oferta wydawnicza
 
  Pełna oferta
wydawnicza
 
     
  Journal of Water
and Land
Development

 
  Woda-Środowisko-
Obszary Wiejskie
- prace zbiorowe

 
  Woda-Środowisko-
Obszary Wiejskie
rozprawy
monografie

 
  Wiadomości IMUZ
 
 

Biblioteczka
Wiadomości IMUZ

 
  Rozprawy
Habilitacyjne

 
  Materiały
Seminaryjne

 
  Materiały
Instruktażowe

 
  Materiały
Informacyjne

 
  Zeszyty
Edukacyjne

 
  Inne
 
  Informator IMUZ
 
     
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2007-09-17 14:59