Dzisiaj jest wtorek, 26 czerwca 2007     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
 
Pełna oferta wydawnicza
 
Działalność usługowa
    Działalność
    Struktura
    Aktualności
    Kontakt
    Kadra kierownicza
 
Oferta wydawnicza
Materiały Seminaryjne

nr 51 (2006 r.) - Aktualne problemy gospodarowania na użytkach zielonych i kształtowania środowiska w świetle obowiązujących norm prawnych
red. nauk. H. Jankowska -Huflejt
Konferencja naukowo-techniczna Jastrząb k. Poraja, 25-27.09.2006 r. - cena 25 zł

nr 50 (2006 r.) - Kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie norm unijnych
red. nauk. E. Kaca
Konferencja naukowo-techniczna Jastrząb k. Poraja, 25-27.09.2006 r. - cena 20 zł
nr 49 (2004 r.) - Perspektywy gospodarowania na trwałych użytkach zielonych w ramach "Wspólnej Polityki UE" .
red. nauk. H. Jankowska -Huflejt
Konferencja naukowo-techniczna Falenty 18-19 listopada 2004 -
cena 10 zł
nr 48 (2002 r.) - Użytki ekologiczne w środowisku przyrodniczym. Konferencja Naukowa Żywiec-Moszczanica 21-22 maja 2002 (cena 12 zł)
nr 47 (2001 r.) - Produkcyjne zużycie wody przez agrocenozy i jego wpływ na środowisko wodno-glebowe. Pr. zbior. pod red. A. Misztala i S. Twardego
nr 46 (2001 r.) - Aktualne możliwości i sposoby wykorzystania potencjału paszowego użytków zielonych w żywieniu zwierząt w obliczu zagrożenia chorobą "szalonych krów" Pr. zbior. pod red. J. Zastawnego (cena 15 zł)
nr 45 (2000 r.) - Nowoczesne metody produkcji pasz na użytkach zielonych i ocena ich wartości pokarmowej Pr. zbiorowa pod red. H. Jankowskiej-Huflejt i J. Zastawnego (cena 30 zł)
nr 44 (1999 r.) - Gospodarowanie na użytkach zielonych w warunkach rolnictwa integrowanego. Pr. zbiorowa pod red. H. Jankowskiej-Huflejt i J. Zastawnego (cena 20 zł)
nr 43 (1999 r.) - Aktualna problematyka ochrony mokradeł. Pr. zbior. pod red. W. Dembka (cena 28 zł)
Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
     
 
Oferta wydawnicza
 
  Pełna oferta
wydawnicza
 
     
  Journal of Water
and Land
Development

 
  Woda-Środowisko-
Obszary Wiejskie
- prace zbiorowe

 
  Woda-Środowisko-
Obszary Wiejskie
rozprawy
monografie

 
  Wiadomości IMUZ
 
 

Biblioteczka
Wiadomości IMUZ

 
  Rozprawy
Habilitacyjne

 
  Materiały
Seminaryjne

 
  Materiały
Instruktażowe

 
  Materiały
Informacyjne

 
  Zeszyty
Edukacyjne

 
  Inne
 
  Informator IMUZ
 
     
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2006-12-13 11:55