Dzisiaj jest sobota, 14 lipca 2007     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
 
Pełna oferta wydawnicza
 
Działalność usługowa
    Działalność
    Struktura
    Aktualności
    Kontakt
    Kadra kierownicza
 
Oferta wydawnicza
Rozprawy habilitacyjne
A. Misztal (2000 r.): Odpływ wody i ewapotranspiracja w warunkach zróżnicowanego rolniczego użytkowania gleby górskiej w rejonie Małych Pienin (cena 20 zł)
W. Dembek (2000 r.): Wybrane aspekty zróżnicowania torfowisk w młodo- i staroglacjalnych krajobrazach Polski wschodniej (cena 25 zł)
Z. Wasilewski (1999 r.): Wpływ długotrwałego i zróżnicowanego nawożenia azotem na produkcyjność pastwisk grądowych (cena 12 zł)
M. Sikorski (1998 r.): Gospodarka ściekami bytowymi na wsi jako czynnik ochrony środowiska (cena 12 zł)
Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
     
 
Oferta wydawnicza
 
  Pełna oferta
wydawnicza
 
     
  Journal of Water
and Land
Development

 
  Woda-Środowisko-
Obszary Wiejskie
- prace zbiorowe

 
  Woda-Środowisko-
Obszary Wiejskie
rozprawy
monografie

 
  Wiadomości IMUZ
 
 

Biblioteczka
Wiadomości IMUZ

 
  Rozprawy
Habilitacyjne

 
  Materiały
Seminaryjne

 
  Materiały
Instruktażowe

 
  Materiały
Informacyjne

 
  Zeszyty
Edukacyjne

 
  Inne
 
  Informator IMUZ
 
     
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2006-11-23 13:13