Dzisiaj jest piątek, 07 grudnia 2007     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
 
Pełna oferta wydawnicza
 
Działalność usługowa
    Działalność
    Struktura
    Aktualności
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Oferta wydawnicza
Biblioteczka Wiadomości IMUZ
nr 99 (2001 r.) - Z. Miatkowski "Wpływ zabiegów agromelioracyjnych na właściwości fizyczno-wodne gleb zwięzłych oraz ukorzenienie i plon roślin" (cena 15 zł)
nr 98 (2001 r.) - red. nauk. W. Dembek "Spasanie podmokłych łąk w dolinach Biebrzy jako metoda ochrony ich walorów przyrodniczych" (cena 20 zł)
nr 97 (2000 r.) - W. Dembek, M. Rycharski, H. Piórkowski: "Mokradła i użytki zielone Polski na tle zróżnicowania geograficznego" (cena 25 zł)
nr 96 (2000 r.) - S. Jurczuk: "Wpływ regulacji stosunków wodnych na osiadanie i mineralizację gleb organicznych" (cena 15 zł)
nr 95 (2000 r.) - red. nauk. J. Ostrowski i K. Dąbrowska-Zielińska: "Szacowanie plonów z użytków zielonych w skali regionalnej z zastosowaniem teledetekcji satelitarnej" (cena 20 zł)
nr 94 (2000 r.) - red. nauk. S. Łojewski: "Problemy i metody oceny ekonomicznej i ekonomiczno-ekologicznej przedsięwzięć melioracyjnych" (cena 20 zł)
nr 93 (1999 r.) - E. Kaca: "Modelowanie nawodnień podsiąkowych" (cena 25 zł)
nr 92 (1998 r.) - M. Fabianowicz: "Polska bibliografia torfowa 1991-1995" (cena 12 zł)

nr 91 (1997 r.) - Sz. L. Dąbkowski i in.: "Urządzenia i budowle do pomiaru przepływu wody w systemach wodno-melioracyjnych" (cena 7 zł)

nakład wyczerpany

Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
     
 
Oferta wydawnicza
 
  Pełna oferta
wydawnicza
 
     
  Journal of Water
and Land
Development

 
  Woda-Środowisko-
Obszary Wiejskie
- prace zbiorowe

 
  Woda-Środowisko-
Obszary Wiejskie
rozprawy
monografie

 
  Wiadomości IMUZ
 
 

Biblioteczka
Wiadomości IMUZ

 
  Rozprawy
Habilitacyjne

 
  Materiały
Seminaryjne

 
  Materiały
Instruktażowe

 
  Materiały
Informacyjne

 
  Zeszyty
Edukacyjne

 
  Inne
 
  Informator IMUZ
 
     
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2007-08-10 9:17