Dzisiaj jest wtorek, 04 grudnia 2007     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Wydawnictwo IMUZ
    Działalność
    Struktura
 
Dyrekcja IMUZ
 
Rada Naukowa
 
Zakłady Naukowo-Badawcze
 
Regionalne Ośrodki Badawcze
 
Działy wspierające
 
Komórki techniczne i obsługowe
 
Zakłady Doświadczalne
  Stacje badawcze
    Aktualności
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Struktura organizacyjna IMUZ
Regionalne Ośrodki Badawcze
ŻUŁAWSKI OŚRODEK BADAWCZY IMUZ W ELBLĄGU

82-300 Elbląg, ul. Giermków 5,
tel. (0-55) 232-44-08
e-mail: imuz@pro.onet.pl
            tymek@pro.onet.pl

Dyrektor Ośrodka:  dr inż. Tadeusz Liziński

  Kierunki badań:
 • doskonalenie zasad gospodarowania zasobami obszarów polderowych z zachowaniem równowagi ekologicznej i ekonomicznej efektywności; 

 • rozpoznanie i planowanie rozwoju obszarów wiejskich w zlewni Zalewu Wiślanego z uwzględnieniem obszarów chronionych i przyrodniczo cennych

  Zakres prac badawczych:

 • zasady ekorozwoju obszarów polderowych i zlewni Zalewu Wiślanego;

 • podstawy planowania urządzeniowo-rolnego i organizacji produkcji rolnej na obszarach polderowych i zlewni Zalewu Wiślanego;

 • zasady modernizacji istniejącej sieci melioracyjnej w kierunku dowolnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej;

 • ocena wpływu systemu melioracyjnego na procesy degradacji gleb żuławskich i jakość wód odprowadzanych z polderów;

 • badania obejmujące podstawy projektowania, rekonstrukcji, modernizacji i eksploatacji polderowych urządzeń wodno-melioracyjnych;

 • badania nad gospodarczym i przyrodniczym znaczeniem ekosystemów darniowych występujących na polderach i w zlewni Zalewu Wiślanego;

 • zabudowa biologiczna polderowych urządzeń wodno-melioracyjnych;

 • badania procesów związanych z zanieczyszczeniem wód gruntowych i powierzchniowych składnikami nawozowymi.

  Zakres usług ekspercko-konsultingowych:

 • oceny oddziaływania na środowisko produkcji rolnej, inwestycji rolniczych i budowli ziemnowodnych;

 • usługi laboratoryjne;

 • ocena stanu technicznego i monitoring obwałowań;

 • monitoring zanieczyszczeń wód powierzchniowych;

 • ekspertyzy urządzeniowo-rolne;

 • analizy społeczno-ekonomiczne w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz gospodarki wodnej na obszarach wiejskich;

 • szkolenia w zakresie ochrony środowiska na obszarach wiejskich i oddziaływanie produkcji na środowisko.

  Pracownicy ośrodka:

Nazwisko

Stanowisko Telefon
e-mail
dr inż. Tadeusz Liziński Dyrektor Ośrodka
(0-55) 232 44 08

doc. dr hab. Tadeusz Marcinkowski Docent
(0-55) 232 47 88
dr inż. Andrzej Olchawa Adiunkt
(0-58) 309 04 34
dr inż. Jerzy Terlikowski Adiunkt
(0-55) 232 43 48

mgr inż. Marek Kierończyk Asystent
(0-55) 232 47 88

mgr inż. Krystyna Terlikowska Asystent
(0-55) 232 43 48

mgr inż. Tymoteusz Walter Asystent
(0-55) 641 64 46
mgr inż. Hanna Hillar St. specjalista inż.-tech.
(0-55) 232 44 08
mgr Anna Piworowicz Inżynier
(0-55) 232 44 08
mgr Anna Wróblewska Inżynier
(0-55) 232 44 08
Grażyna Madajewska Starszy technik
(0-55) 232 47 88 

Krzysztof Piekarz Starszy technik
(0-55) 232 44 08

Jerzy Żołądek Starszy technik
(0-55) 232 43 48 
Cecylia Rakoczy Samodzielny referent
(0-55) 232 44 08

Waldemar Sikora Rzemieślnik
(0-58) 309 04 34

Powrót

Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
     
 

Struktura IMUZ

 

 
  Regionalne
Ośrodki Badawcze
 
     
  Dolnośląski
Ośrodek Badawczy
we Wrocławiu

 
  Małopolski
Ośrodek Badawczy
w Krakowie

 
  Wielkopolsko-
Pomorski Ośrodek Badawczy
w Bydgoszczy

 
 

Zachodniopomorski
Ośrodek Badawczy
w Szczecinie

 
  Żuławski
Ośrodek Badawczy
w Elblągu

 
     
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2007-08-10 9:17