Dzisiaj jest wtorek, 04 grudnia 2007     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Wydawnictwo IMUZ
    Działalność
    Struktura
 
Dyrekcja IMUZ
 
Rada Naukowa
 
Zakłady Naukowo-Badawcze
 
Regionalne Ośrodki Badawcze
 
Działy wspierające
 
Komórki techniczne i obsługowe
 
Zakłady Doświadczalne
  Stacje badawcze
    Aktualności
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Struktura organizacyjna IMUZ
Zakłady naukowo-badawcze
Zakład Chemii Gleby i Wody więcej ...
 

Kierownik Zakładu: doc. dr hab. inż. Stefan Pietrzak
Email

 

 
Zakład Inżynierii Wodno-Melioracyjnej więcej ...
 

Kierownik Zakładu: doc. dr hab. Magdalena Borys
Email

 

 
Zakład Łąk i Pastwisk więcej ...
 

Kierownik Zakładu: dr inż. Jerzy Barszczewski
Email

 

 
Zakład Ochrony Przyrody Obszarów Wiejskich więcej ...
 

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Wiesław Dembek
Email

 

 
Zakład Sanitacji Wsi więcej ...
 

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Stefan Russel

 

 
Zakład Studiów Regionalnych Rozwoju Obszarów Wiejskich więcej ...
 

Kierownik Zakładu: doc. dr hab. Sergiusz Jurczuk
Email

 

 
Zakład Zasobów Wodnych więcej ...
  Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Waldemar Mioduszewski
Email
 
Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
     
 

Struktura IMUZ

 

 
  Zakłady naukowo-badawcze  
     
  Zakład Chemii
Gleby i Wody

 
  Zakład Inżynierii
Wodno-
Melioracyjnej

 
  Zakład
Łąk i Pastwisk

 
 

Zakład Ochrony
Przyrody Obszarów
Wiejskich

 
  Zakład
Sanitacji Wsi

 
  Zakład Studiów
Regionalnych
Rozwoju
Obszarów Wiejskich

 
  Zakład
Zasobów Wodnych

 
     
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2007-11-27 8:16