Dzisiaj jest piątek, 17 pazdziernika 2008     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Wydawnictwo IMUZ
    Działalność
    Struktura
 
Dyrekcja IMUZ
 
Rada Naukowa
 
Zakłady Naukowo-Badawcze
 
Regionalne Ośrodki Badawcze
 
Działy wspierające
 
Komórki techniczne i obsługowe
 
Zakłady Doświadczalne
  Stacje badawcze
    Aktualności
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Struktura organizacyjna IMUZ
Działy wspierające
STANOWISKO DS. NORMALIZACJI, APROBAT TECHNICZNYCH I OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ I INTELEKTUALNEJ

Falenty, 05-090 Raszyn
Tel. (0-22) 720-05-31 do 6 wew. 157

Główny specjalista: mgr inż. Franciszek Misiewicz

  Zakres prac:

  • prowadzenie całokształtu działalności normalizacyjnej w Instytucie, a w szczególności opracowywanie planów normalizacyjnych, organizowanie prac związanych z opracowywaniem Polskich Norm, opiniowanie dokumentów normalizacyjnych krajowych i międzynarodowych, występowanie z wnioskami o zmiany i unieważnienia norm, informacja i poradnictwo w sprawach normalizacyjnych;

  • prowadzenie postępowań aprobacyjnych dla wyrobów budowlanych dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobów które różnią się istotnie od określonych w Polskiej Normie, rejestrowanie wniosków o udzielenie lub uaktualnienie aprobat technicznych, weryfikacja wniosków i ocena ich zasadności, przygotowanie pisemnych stanowisk w sprawie wniosków, określenie rodzaju i zakresu badań laboratoryjnych lub prac obliczeniowych, ocena przydatności wyrobu, przygotowanie aprobaty technicznej, prowadzenie rejestru udzielonych i uchylonych aprobat technicznych;

  • prowadzenie całokształtu działalności mającej na celu ochronę własności przemysłowej i intelektualnej instytutu w ramach uprawnień wynikających z prawa autorskiego, prawa wynalazczego, kodeksu cywilnego i przepisów pokrewnych.

  Powrót

Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
     
 

Struktura IMUZ

 

 
  Działy wspierające  
     
  Dział Informacji
Naukowej

 
  Dział Planowania
i Koordynacji Badań

 
  Dział Promocji
i Marketingu

 
 

Dział Wydawnictw

 
  Stanowisko ds.
Ochrony Własności
Przemysłowej
Intelektualnej
i Aprobat
Technicznych

 
  Sekretariat
Polskiego Komitetu
Narodowego
Międzynarodowej Komisji
Nawodnień i Odwodnień (ICID)

 
     
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2007-08-10 9:18