Dzisiaj jest wtorek, 04 grudnia 2007     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Wydawnictwo IMUZ
    Działalność
    Struktura
 
Dyrekcja IMUZ
 
Rada Naukowa
 
Zakłady Naukowo-Badawcze
 
Regionalne Ośrodki Badawcze
 
Działy wspierające
 
Komórki techniczne i obsługowe
 
Zakłady Doświadczalne
  Stacje badawcze
    Aktualności
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Struktura orgnizacyjna IMUZ
Rada Naukowa

Rada Naukowa Instytutu składa się z 24 członków. Ma uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w zakresie dwóch dyscyplin, tj. kształtowania środowiska i agronomii.

Skład Rady Naukowej na okres kadencji 2007-2008

Lp. Tytuł (stanowisko) i stopień naukowy
imię i nazwisko
Dyscyplina i specjalność naukowa

I. Członkowie Rady zatrudnieni w IMUZ (jako głównym miejscu pracy)

1. doc. dr hab. Magdalena Borys kształtowanie środowiska - inżynieria wodno-melioracyujna
2. prof. dr hab. Wiesław Dembek kształtowanie środowiska - torfoznawstwo
3. prof. dr hab. Edmund Kaca kształtowanie środowiska - melioracje wodne
4. prof. dr hab. Leszek Łabędzki kształtowanie środowiska - melioracje wodne
5. doc. dr hab. Tadeusz Marcinkowski agronomia - chemia rolna
6. doc. dr hab. Zygmunt Miatkowski kształtowanie środowiska- melioracji rolnych
7. prof. dr hab. Waldemar Mioduszewski kształtowanie środowiska - geotechnika i przepływ wód gruntowych
8. prof. dr hab. Janusz Ostrowski agronomia - gleboznawstwo
9. doc. dr hab. Stefan Pietrzak agronomia - oddziaływanie rolnictwa na środowisko
10. prof. dr hab. Stanisław Twardy agronomia - łąkarstwo
11. doc. dr hab. Zbigniew Wasilewski agronomia - łąkarstwo
12. prof. dr hab. Piotr Wesołowski agronomia - łąkarstwo
II. Członkowie Rady nie zatrudnieni w IMUZ (jako głównym miejscu pracy)
1. prof. dr hab. inż. Tomasz Brandyk kształtowanie środowiska - melioracje rolne
2. prof. dr hab. Zdzisław Ciećko agrotechnika - chemia rolna
3. prof. dr hab. inż. Szczepan Ludwik Dąbkowski kształtowanie środowiska - inżynieria wodna
4. prof. dr hab. Piotr Julian Domański agrotechnika - łąkartswo
5. prof. dr hab. Jan Gliński agronomia - inżynieria i ochrona środowiska
6. doc. dr hab. Ludwika Martyniak agronomia - melioracje wodne
7. prof. dr hab. Jan Mikołajczak zootechnika - żywienie zwierząt
8. prof. dr hab. Krzysztof Nyc kształtowanie środowiska - eksploatacja systemów melioracyjnych
9. prof. dr hab. Stefan Russel kształtowanie środowiska
10. prof. dr hab. Andrzej Sapek agronomia - chemia rolna
11. dr hab. inż. Mikołaj Sikorski, prof. P. Śk kształtowanie środowiska - gospodarka ściekami na wsi
12. prof. dr hab. Czesław Szafrański kształtowanie środowiska - melioracje wodne

  Prezydium Rady Naukowej

Przewodniczący: prof. dr hab. Waldemar Mioduszewski
Z-cy Przewodniczącego: prof. dr. hab. Jan Gliński
doc. dr hab. Magdalena Borys
Sekretarz: doc. dr hab. Stefan Pietrzak

  Komisja ds. Rozwoju i Oceny Kadry Naukowej

  Komisja ds. Naukowo-Badawczych, Wdrożeniowych i Upowszechniania

  • prof. dr hab. Wiesław Dembek - przewodniczący
  • prof. dr hab. Szczepan Ludwik Dąbkowski
  • prof dr hab. Andrzej Sapek
  • dr hab. inż. Mikołaj Sikorski. prof. PŚk
  • doc. dr hab. Zbigniew Wasilewski

  Komisja ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych

 

Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
Dennice i rury kotłowe RTR Group

PPZ Niechlów

Polski Ogród Wrocław

Spomasz Bełżyce

Soleko Fotowoltaika

Zielony Architekt

Zadaszenia i zabudowy tarasów Kamont
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2007-11-27 8:27