Dzisiaj jest piątek, 18 stycznia 2008     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Wydawnictwo IMUZ
    Działalność
    Struktura
 
Dyrekcja IMUZ
 
Rada Naukowa
 
Zakłady Naukowo-Badawcze
 
Regionalne Ośrodki Badawcze
 
Działy wspierające
 
Komórki techniczne i obsługowe
 
Zakłady Doświadczalne
  Stacje badawcze
    Aktualności
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Struktura organizacyjna IMUZ
Działy wspierające
DZIAŁ PLANOWANIA I KOORDYNACJI BADAŃ

Falenty, 05-090 Raszyn
Centrala tel. (0-22) 720-05-31 do 6

Kierownik Działu:  mgr inż. Elżbieta Lipińska

  Zakres prac:

  • opracowywanie wniosków do KBN na finansowanie działalności statutowej Instytutu;

  • opracowywanie planów finansowo-zadaniowych dotyczących prac badawczych;

  • współdziałanie z Działem FK w sporządzaniu sprawozdań rzeczowo-finansowych w zakresie działalności statutowej;

  • współdziałanie przy opracowywaniu odpowiednich zarządzeń dotyczących spraw planistycznych i koordynacji;

  • sporządzanie merytorycznych planów prac naukowo-badawczych Instytutu oraz dokonywanie wszelkich uzgodnień dotyczących realizacji prac w określonych przez Dyrektora warunkach finansowych;

  • opracowywanie umów w zakresie działalności statutowej, projektów badawczych indywidualnych/zespołowych, celowych i zamawianych, ekspertyz, analiz i opinii oraz zlecanych przez Instytut;

  • zawieranie umów wewnętrznych z kierownikami tematów/prac;

  • formalna kontrola prowadzonych prac;

  • organizacja odbiorów prac naukowo-badawczych realizowanych w ramach działalności statutowej;

  • koordynacja w zakresie wykonania sprawozdania z działalności Instytutu.

  Pracownicy działu:

Nazwisko

Stanowisko Telefon wew.
e-mail
mgr inż. Elżbieta Lipińska Kierownik Działu 123
Weronika Foryś Samodzielny referent 123

Powrót

Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
     
 

Struktura IMUZ

 

 
  Działy wspierające  
     
  Dział Informacji
Naukowej

 
  Dział Planowania
i Koordynacji Badań

 
  Dział Promocji
i Marketingu

 
 

Dział Wydawnictw

 
  Stanowisko ds.
Ochrony Własności
Przemysłowej
Intelektualnej
i Aprobat
Technicznych

 
  Sekretariat
Polskiego Komitetu
Narodowego
Międzynarodowej Komisji
Nawodnień i Odwodnień (ICID)

 
     
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2007-08-10 9:18