Dzisiaj jest czwartek, 17 stycznia 2008     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Wydawnictwo IMUZ
    Działalność
    Struktura
 
Dyrekcja IMUZ
 
Rada Naukowa
 
Zakłady Naukowo-Badawcze
 
Regionalne Ośrodki Badawcze
 
Działy wspierające
 
Komórki techniczne i obsługowe
 
Zakłady Doświadczalne
  Stacje badawcze
    Aktualności
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Struktura organizacyjna IMUZ
Zakłady naukowo-badawcze
ZAKŁAD ŁĄK I PASTWISK

Falenty, 05-090 Raszyn
Centrala tel. (0-22) 720-05-31 do 6

Kierownik Zakładu: dr inż. Jerzy Barszczewski

  Kierunki badań:

Optymalizowanie funkcji ochronnych i produkcyjnych trwałych użytków zielonych w zróżnicowanych warunkach przyrodniczych i gospodarczych.

  Zakres prac:

 • opracowywanie i opiniowanie strategii w zakresie gospodarczego i przyrodniczego wykorzystania łąk i pastwisk;

 • ocena siedlisk ekosystemu trawiastego do wyznaczania jego funkcji ekologicznej i produkcyjnej;

 • wykorzystanie wody jako czynnika produkcyjnego;

 • ocena wpływu techniki, pratotechniki i nawożenia na siedliska łąkowe;

 • doskonalenie zasad użytkowania łąk i pastwisk w celu podniesienia ich produkcyjności, poprawy jakości pasz oraz trwałości w środowisku przyrodniczym i krajobrazie rolniczym;

 • doskonalenie technologii zbioru i konserwacji runi łąkowej;

 • ekonomiczna ocena gospodarczego wykorzystania łąk i pastwisk oraz ich funkcji ochronnych;

 • systemy gospodarowania zintegrowane z gospodarką wodną, profilem produkcyjnym i ochroną środowiska;

 • doradztwo w zakresie gospodarowania na łąkach i pastwiskach;

 • badania sposobów renowacji w celu poprawy wydajności i jakości plonu;

 • działania w kierunku integracji gospodarowania na użytkach zielonych z podstawowymi działami gospodarstwa rolnego i modelowania produkcji w gospodarstwach z dużym udziałem łąk i pastwisk.

  Pracownicy zakładu

Nazwisko

Stanowisko Telefon wew.
e-mail
dr inż. Jerzy Barszczewski Kierownik Zakładu 217
doc. dr hab. Zbigniew Wasilewski Docent 214
dr inż. Halina Jankowska - Huflejt Adiunkt 216
dr inż. Agnieszka Gutkowska Adiunkt 215
dr inż. Barbara Wróbel Adiunkt 216
mgr inż. Wojciech Burs Asystent 215
inż. Magdalena Wolicka Inżynier 218

Powrót

Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
     
 

Struktura IMUZ

 

 
  Zakłady naukowo-badawcze  
     
  Zakład Chemii
Gleby i Wody

 
  Zakład Inżynierii
Wodno-
Melioracyjnej

 
  Zakład
Łąk i Pastwisk

 
 

Zakład Ochrony
Przyrody Obszarów
Wiejskich

 
  Zakład
Sanitacji Wsi

 
  Zakład Studiów
Regionalnych
Rozwoju
Obszarów Wiejskich

 
  Zakład
Zasobów Wodnych

 
     
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2007-08-10 9:14