Dzisiaj jest czwartek, 16 pazdziernika 2008     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Wydawnictwo IMUZ
    Działalność
    Struktura
 
Dyrekcja IMUZ
 
Rada Naukowa
 
Zakłady Naukowo-Badawcze
 
Regionalne Ośrodki Badawcze
 
Działy wspierające
 
Komórki techniczne i obsługowe
 
Zakłady Doświadczalne
  Stacje badawcze
    Aktualności
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Struktura organizacyjna IMUZ
Zakłady naukowo-badawcze
ZAKŁAD INŻYNIERII WODNO-MELIORACYJNEJ

Falenty, 05-090 Raszyn
Centrala tel. (0-22) 720-05-31 do 6

Kierownik Zakładu: doc. dr hab. Magdalena Borys

    Kierunki badań:  

Tworzenie podstaw projektowania, rekonstrukcji, modernizacji i eksploatacji obiektów inżynierskich infrastruktury przestrzeni rolniczej i gospodarki wodnej w rolnictwie. Określenie zasad zagospodarowania koryt małych rzek nizinnych z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska. Rozpoznanie właściwości geotechnicznych gruntów do celów posadowienia obiektów inżynierskich oraz projektowania i eksploatacji budowli ziemnych.

  Zakres prac:

  • badania obejmujące podstawy projektowania, wykonawstwa, eksploatacji, modernizacji i rekonstrukcji budowli i urządzeń wodno-melioracyjnych, takich jak: budowle piętrzące, budowle regulacyjne, budowle pomiarowe, nasypy ziemne okresowo lub stale piętrzące wodę;

  • badania hydrauliczne dla doskonalenia efektywności i rozwiązań technicznych budowli w gospodarce wodnej rolnictwa, dla doboru typów i rozwiązań konstrukcyjnych w różnych warunkach użytkowania;

  • badania hydrauliczne koryt cieków wodnych ze szczególnym uwzględnieniem warunków ruchu wody oraz procesów erozji i akumulacji do celów regulacji rzek, uwzględniającej wymogi ochrony środowiska i renaturyzacji;

  • badania geotechniczne służące projektowaniu, eksploatacji i modernizacji budowli ziemnych, jak zapory, wały przeciwpowodziowe, obwałowania kanałów, groble stawowe, itp., oraz do określania warunków posadowienia innych obiektów budownictwa;

  • badania właściwości geotechnicznych gruntów słabych, a zwłaszcza organicznych;

  • badania i rozwijanie zastosowań nowych materiałów i technologii w budownictwie wodno-melioracyjnym;

  • badania usługowe w zakresie rozpoznań właściwości geotechnicznych gruntów i pomiarów hydrometrycznych.

  Publikacje
  Prace projektowe, ekspertyzy

    Pracownicy zakładu
 

Nazwisko

Stanowisko Telefon wew.
e-mail
doc. dr hab. Magdalena Borys Kierownik Zakładu 232
dr inż. Ewa Jędryka Adiunkt 230
dr inż. Piotr Filipowicz Adiunkt 229
mgr inż. Joanna Rycharska Asystent 239
mgr inż. Jan Wolski Starszy specjalista inż.–tech. 231, 262
inż. Sławomir Kadej Specjalista 239, 263
inż. Irena Barszczewska Inżynier 231

Powrót

Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
     
 

Struktura IMUZ

 

 
  Zakłady naukowo-badawcze  
     
  Zakład Chemii
Gleby i Wody

 
  Zakład Inżynierii
Wodno-
Melioracyjnej

 
  Zakład
Łąk i Pastwisk

 
 

Zakład Ochrony
Przyrody Obszarów
Wiejskich

 
  Zakład
Sanitacji Wsi

 
  Zakład Studiów
Regionalnych
Rozwoju
Obszarów Wiejskich

 
  Zakład
Zasobów Wodnych

 
     
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2008-06-23 13:38