Dzisiaj jest piątek, 17 pazdziernika 2008     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Wydawnictwo IMUZ
    Działalność
    Struktura
 
Dyrekcja IMUZ
 
Rada Naukowa
 
Zakłady Naukowo-Badawcze
 
Regionalne Ośrodki Badawcze
 
Działy wspierające
 
Komórki techniczne i obsługowe
 
Zakłady Doświadczalne
  Stacje badawcze
    Aktualności
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Struktura organizacyjna IMUZ
Komórki techniczne i obsługowe
STANOWISKO DS. INWESTYCJI I REMONTÓW

tel. (0-22) 720 05 31 w. 158

mgr inż. Grzegorz Janicki

  Zakres prac:

  • opracowywanie we współpracy z Działem Planowania i Koordynacji wieloletnich i rocznych planów inwestycyjnych, rzeczowych i finansowych, w tym zakupów z dostaw krajowych i importu, zgodnie z potrzebami komórek organizacyjnych;

  • organizowanie prac nad techniczno-ekonomicznymi założeniami inwestycji, ich lokalizacją ogólną i szczegółową oraz dokumentacją projektowo-kosztorysową; prowadzenie spraw związanych z powierzeniem wykonawstwa, przyjęciem do wykonawstwa, nadzorem inwestycyjnym oraz komisyjnym przyjmowaniem wykonywanych robót i ich rozliczaniem;

  • zamawianie i realizacja zakupów inwestycyjnych i aparatury specjalnej przewidzianej w planach prac naukowo-badawczych oraz prowadzenie niezbędnej związanej z tym dokumentacji;

  • sporządzanie sprawozdań i analiz z realizacji inwestycji; prowadzenie gospodarki opakowaniami zwrotnymi w związku z dokonywanymi zakupami; zapewnienie sprawności technicznej obiektów (remonty, adaptacje, modernizacje) oraz urządzeń energetycznych, cieplnych, gazowych i wodno-ściekowych.

Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
     
 

Struktura IMUZ

 

 
  Komórki
techniczne
i obsługowe
 
     
  Dział Spraw
Pracowniczych

 
  Dział
Finansowo-
Księgowy

 
  Dział
Administracyjno-
Techniczny

 
 

Główny
Informatyk

 
  Stanowisko ds.
Inwestycji
i Remontów

 
  Stanowisko ds.
Bhp i Ppoż

 
     
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2007-08-10 9:18