Dzisiaj jest piątek, 17 pazdziernika 2008     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Wydawnictwo IMUZ
    Działalność
    Struktura
 
Dyrekcja IMUZ
 
Rada Naukowa
 
Zakłady Naukowo-Badawcze
 
Regionalne Ośrodki Badawcze
 
Działy wspierające
 
Komórki techniczne i obsługowe
 
Zakłady Doświadczalne
  Stacje badawcze
    Aktualności
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Struktura organizacyjna IMUZ
Działy wspierające
SEKRETARIAT POLSKIEGO KOMITETU NARODOWEGO MIĘDZYNARODOWEJ KOMISJI NAWODNIEŃ I ODWODNIEŃ (ICID)

Falenty, 05-090 Raszyn
Centrala tel. (0-22) 720-05-31 do 6

  Zadania Sekretariatu obejmują:
  • obsługa administracyjna Polskiego Komitetu Narodowego, organizacja spotkań Komitetu, wymiana informacji;

  • utrzymywanie kontaktów z Biurem Centralnym ICID w New Delhi, reprezentowanie Polski na posiedzeniu Rady Wykonawczej ICID,;

  • współpraca z Komitetami Narodowymi ICID, wymiana informacji, organizacja międzynarodowych spotkań naukowych i technicznych;

  • współpraca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie działalności na forum międzynarodowym, w tym w pracach związanych z integracją europejską;

  • przekazywanie informacji o działalności ICID do członków Komitetu, oraz propagowanie polskich osiągnięć w zakresie melioracji na forum krajowym i międzynarodowym;

  • inicjowanie współpracy międzynarodowej, przygotowywanie propozycji tematów, pilotowanie projektów badawczych o fazie planowania i realizacji;

  • reprezentowanie Polski w Międzynarodowym Programie rozwoju technologii i badań w zakresie nawodnień i odwodnień (IPTRiD);

  • udział w pracach grup roboczych ICID (poprzez członków Polskiego Komitetu Narodowego), ekspertyzach i opiniach wykonywanych z inicjatywy i na potrzeby ICID;

  • przygotowywanie i inicjowanie publikacji do Biuletynu ICID, opracowywanie materiałów i informacji do innych wydawnictw ICID.

  Prezydium Komitetu:
Nazwisko Stanowisko Adres Telefon
E-mail
Prof. dr hab. Edmund Kaca Przewodniczący IMUZ Falenty
05-090 Raszyn
(0~22) 720 05 31 do 6 w. 102
(0~22) 628 37 63
Prof. dr hab. Waldemar Mioduszewski Sekretarz IMUZ Falenty
05-090 Raszyn
(0~22) 720 05 31 do 6 w. 211
Prof. dr hab. Edward Pierzgalski Z-ca przewodniczącego Wydział Inżynierii
i Kształtowania Środowiska SGGW
Ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
(0~22) 843 15 30 (sekr.)
843 90 41 w. 11423
Prof. dr hab. inż. Leszek Pływaczyk Członek Prezydium 54-109 Wrocław
ul. Iławska 20
Instytut Kształtowania
i Ochrony Środowiska AR
Zakład Melioracji i Budownictwa Stawowego
Pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław
(0~71) 354 10 98
(0~71) 320 55 95
Prof. dr hab. Czesław Przybyła Członek Prezydium Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska
Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Akademia Rolnicza
Ul. Wojska Polskiego 71 E
60-625 Poznań
(0~61) 846 64 22
kom. 605 06 00 57
Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
     
 

Struktura IMUZ

 

 
  Działy wspierające  
     
  Dział Informacji
Naukowej

 
  Dział Planowania
i Koordynacji Badań

 
  Dział Promocji
i Marketingu

 
 

Dział Wydawnictw

 
  Stanowisko ds.
Ochrony Własności
Przemysłowej
Intelektualnej
i Aprobat
Technicznych

 
  Sekretariat
Polskiego Komitetu
Narodowego
Międzynarodowej Komisji
Nawodnień i Odwodnień (ICID)

 
     
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2007-08-10 9:18