Dzisiaj jest wtorek, 04 grudnia 2007     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Wydawnictwo IMUZ
    Działalność
    Struktura
 
Dyrekcja IMUZ
 
Rada Naukowa
 
Zakłady Naukowo-Badawcze
 
Regionalne Ośrodki Badawcze
 
Działy wspierające
 
Komórki techniczne i obsługowe
 
Zakłady Doświadczalne
  Stacje badawcze
    Aktualności
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Struktura organizacyjna IMUZ
Działy wspierające

Dział Informacji Naukowej

więcej ...
 

Kierownik Działu: mgr inż. Kazimierz Borys

 

 
Dział Planowania i Koordynacji Badań więcej ...
 

Kierownik Działu: mgr inż. Elżbieta Lipińska

 

 
Dział Promocji i Marketingu więcej ...
 

Kierownik Działu: dr inż. Izabela Lubbe
Email

 

 
Dział Wydawnictw więcej ...
 

Kierownik Działu: dr inż. Halina Jankowska-Huflejt
Email

 

 
Stanowisko ds. Ochrony Własności Przemysłowej Intelektualnej i Aprobat Technicznych więcej ...
 

Główny specjalista: mgr inż. Franciszek Misiewicz
Email

 

 
Sekretariat Polskiego Komitetu Narodowego
Międzynarodowej Komisji Nawodnień i Odwodnień (ICID)
więcej ...
Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
     
 

Struktura IMUZ

 

 
  Działy wspierające  
     
  Dział Informacji
Naukowej

 
  Dział Planowania
i Koordynacji Badań

 
  Dział Promocji
i Marketingu

 
 

Dział Wydawnictw

 
  Stanowisko ds.
Ochrony Własności
Przemysłowej
Intelektualnej
i Aprobat
Technicznych

 
  Sekretariat
Polskiego Komitetu
Narodowego
Międzynarodowej Komisji
Nawodnień i Odwodnień (ICID)

 
     
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2007-09-17 10:46