Dzisiaj jest piątek, 04 maja 2007     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Wydawnictwo IMUZ
    Działalność
    Struktura
 
Dyrekcja IMUZ
 
Rada Naukowa
 
Zakłady Naukowo-Badawcze
 
Regionalne Ośrodki Badawcze
 
Działy wspierające
 
Komórki techniczne i obsługowe
 
Zakłady Doświadczalne
  Stacje badawcze
    Aktualności
    Kontakt
    Kadra kierownicza
 
Struktura organizacyjna IMUZ
Zakłady naukowo-badawcze
ZAKŁAD CHEMII GLEBY I WODY

Falenty, 05-090 Raszyn
Centrala tel. (0-22) 720-05-31 do 6
e-mail: chgw@imuz.edu.pl

Kierownik Zakładu: dr inż. Stefan Pietrzak

  Kierunki badań:

Bilansowanie i badanie równowagi podstawowych i uzupełniających składników nawozowych w produkcji rolnej w celu zapobiegania zanieczyszczeniu wody i atmosfery oraz degradacji gleby, jak również w celu kształtowania zrównoważonego nawożenia łąk i pastwisk.

  Zakres prac:

  • opracowywanie i opiniowanie strategii w zakresie ochrony jakości zasobów wody w obszarach wiejskich;

  • badania procesów związanych z zanieczyszczaniem wód gruntowych i powierzchniowych składnikami nawozowymi, zwłaszcza azotem i fosforem;

  • ocena strat składników nawozowych na użytkach zielonych;

  • ocena i metody prognozowania jakości paszy z użytków zielonych;

  • badania procesów degradacji gleb łąkowych w wyniku zakwaszania, zanieczyszczania metalami ciężkimi i niszczenia kompleksu sorpcyjnego;

  • opracowywania sposobów i kryteriów wyznaczania potrzeb wapnowania i nawożenia łąk i pastwisk w systemie doradztwa nawozowego;

  • rozwój metod analizy chemicznej roślin, gleby, wody i powietrza oraz metod badania obiegu składników nawozowych w układzie gleba - woda - roślinność łąkowa;

  • wykonywanie analiz chemicznych próbek gleby, roślin, wody itp. na potrzeby innych zakładów Instytutu;

  • wykonywanie analiz chemicznych na zlecenia spoza Instytutu.

  Pracownicy zakładu

Nazwisko

Stanowisko Telefon wew.
e-mail
doc. dr hab. inż. Stefan Pietrzak Kierownik Zakładu  224
prof. dr hab. Andrzej Sapek Profesor  223
prof. dr hab. Barbara Sapek Profesor  220
dr inż. Irena Burzyńska Adiunkt  222
mgr inż. Marek Urbaniak Asystent  250
Jadwiga Bojdo Starszy technik  219
Wiesława Janiak Starszy technik  219
Piotr Nawalany Starszy technik  225
Teresa Porzezińska - Omielańczuk Starszy technik  226
Zofia Pszczółkowska Starszy technik  222

Powrót

Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
     
 

Struktura IMUZ

 

 
  Zakłady naukowo-badawcze  
     
  Zakład Chemii
Gleby i Wody

 
  Zakład Inżynierii
Wodno-
Melioracyjnej

 
  Zakład
Łąk i Pastwisk

 
 

Zakład Ochrony
Przyrody Obszarów
Wiejskich

 
  Zakład
Sanitacji Wsi

 
  Zakład Studiów
Regionalnych
Rozwoju
Obszarów Wiejskich

 
  Zakład
Zasobów Wodnych

 
     
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2007-02-19 12:55