Dzisiaj jest piątek, 17 pazdziernika 2008     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Wydawnictwo IMUZ
    Działalność
    Struktura
 
Dyrekcja IMUZ
 
Rada Naukowa
 
Zakłady Naukowo-Badawcze
 
Regionalne Ośrodki Badawcze
 
Działy wspierające
 
Komórki techniczne i obsługowe
 
Zakłady Doświadczalne
  Stacje badawcze
    Aktualności
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Struktura organizacyjna IMUZ
Komórki techniczne i obsługowe
STANOWISKO DS. BHP I PPOŻ

tel. (0-22) 720 05 31 w. 158

inż. Wanda Omietańska

  Zakres prac:

 • obowiązki wynikające z aktualnej uchwały Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

  • stały nadzór nad bezpiecznym stanem pomieszczeń i urządzeń; 

  • opracowywanie planów poprawy warunków pracy i ocena stanu bhp; 

  • sprawozdawczość i analiza przyczyn wypadków przy pracy (dla GUS i MRiGŻ); 

  • kontrola i przestrzegania przepisów o ochronie pracy; 

  • sprawozdawczość dotycząca pracy w warunkach uciążliwych dla zdrowia;

 • kontrola przestrzegania zasad bezpieczeństwa p.poż.

  • ogólny nadzór nad właściwym wyposażeniem i rozmieszczeniem podręcznego sprzętu p.poż.; 

  • prowadzenie działalności propagandowej i informacyjnej, w tym: szkolenia wstępnego p.poż.;

  • współpraca z terenową komendą straży pożarnej w zakresie przestrzegania stanu bezpieczeństwa p.poż;

  • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej ze sprawami p.poż.

Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
     
 

Struktura IMUZ

 

 
  Komórki
techniczne
i obsługowe
 
     
  Dział Spraw
Pracowniczych

 
  Dział
Finansowo-
Księgowy

 
  Dział
Administracyjno-
Techniczny

 
 

Główny
Informatyk

 
  Stanowisko ds.
Inwestycji
i Remontów

 
  Stanowisko ds.
Bhp i Ppoż

 
     
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2007-08-10 9:18