Dzisiaj jest poniedziałek, 24 grudnia 2007     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Wydawnictwo IMUZ
    Działalność
    Struktura
    Aktualności
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Dyrekcja IMUZ
 
Rada Naukowa
 
Zakłady Naukowo-Badawcze
 
Regionalne Ośrodki Badawcze
 
Działy wspierające
 
Komórki techniczne i obsługowe
 
Kadra kierownicza IMUZ

Z-ca Dyrektora ds. naukowych - Prof. dr hab. Janusz Ostrowski
tel. (0~22) 720-05-31 wew. 102 lub bezpośredni (0~22) 628-37-63
e-mail: j.ostrowski@imuz.edu.pl 

W latach 1955-1960 studiował na Wydziale Gleboznawstwa Akademii Rolniczej w Moskwie. W latach 1960-1970 pracował w IUNG w Puławach jako specjalista z zakresu kartografii gleb i syntez kartograficznych.
Stopień doktora zdobył w IUNG po obronie rozprawy na temat ewolucji struktury użytkowania gruntów i rozwoju przestrzeni rolniczej w aspekcie historycznym.
W latach 1971-1975 pracował W CBSiPWM "Bipromel" w Warszawie jako główny specjalista i konsultant w zakresie gleboznawstwa melioracyjnego. Przed rozpoczęciem pracy w IMUZ pracował również w Polservice w Warszawie jako konsultant badań i waloryzacji przestrzeni dla potrzeb urządzania rolnictwa ( w Iraku i Libii).
W IMUZ pracuje od 1985 roku - do roku 1992 jako z-ca dyrektora ds. naukowo-badawczych, a od 1992 roku jako kierownik Zakładu Urządzania Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej. W latach 1991-1992 pełnił obowiązki dyrektora Instytutu.
Stopień doktora habilitowanego zdobył w 1987 roku, w IUNG, na podstawie rozprawy na temat charakterystyki przestrzennej rolniczych terenów półwyspu Cyrenajka (Libia) i metod waloryzacji przestrzeni dla potrzeb rolnictwa subtropikalnego. W tym samym roku otrzymał stanowisko docenta.
Jest laureatem nagrody Ministra Rolnictwa, Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, nagrody im. Oczapowskiego przyznanej przez V Wydział PAN.
Jest członkiem organizacji i stowarzyszeń naukowych - PTA, PTIP, Komitetu Agrofizyki PAN, SITWM NOT.
Od roku 1997 pełni ponownie funkcję z-cy dyrektora ds. naukowych.

Powrót do poprzedniej strony

Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
Dennice i rury kotłowe RTR Group

PPZ Niechlów

Polski Ogród Wrocław

Spomasz Bełżyce

Soleko Fotowoltaika

Zielony Architekt

Zadaszenia i zabudowy tarasów Kamont
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2007-08-10 9:18