Dzisiaj jest czwartek, 16 pazdziernika 2008     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Wydawnictwo IMUZ
    Działalność
    Struktura
    Aktualności
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Dyrekcja IMUZ
 
Rada Naukowa
 
Zakłady Naukowo-Badawcze
 
Regionalne Ośrodki Badawcze
 
Działy wspierające
 
Komórki techniczne i obsługowe
 
Kadra kierownicza IMUZ

Dyrektor IMUZ - Prof. dr hab. Edmund Kaca
tel. (0~22) 720-05-31 wew. 102 lub bezpośredni (0~22) 628-37-63
e-mail: e.kaca@imuz.edu.pl  

Studiował na Wydziale Melioracji Wodnych SGGW w Warszawie. W 1972 roku uzyskał z wyróżnieniem dyplom magistra inżyniera melioracji wodnych. Do 1991 roku pracował na Wydziale Melioracji Wodnych - na stanowisku asystenta, starszego asystenta i adiunkta. 
W 1981 roku obronił, nagrodzoną przez Ministra SzWiT, pracę doktorską, której przedmiotem był model matematyczny podnoszenia się zwierciadła wody gruntowej przy nawodnieniu podsiąkowym, uzyskując stopień doktora nauk technicznych.
W 1991 roku na podstawie wyróżnionej rozprawy: "Rozrząd wody w systemach nawodnień podsiąkowych", uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych. 
W roku 1999 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk rolniczych.
Od roku 1992 pełni funkcję dyrektora IMUZ , pracując jednocześnie na stanowisku docenta.
W ramach działalności dydaktycznej prowadził wykłady i ćwiczenia na SGGW, na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska, Wydziale Rolnym, a także Studium Podyplomowym. Obecnie prowadzi zajęcia w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu - z przedmiotu gospodarka wodna i ściekowa. 
Jest wiceprezesem SITWM i przewodniczącym Sekcji głównej Melioracji i Ochrony Środowiska SITWM, przewodniczącym Sekretariatu Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Komisji Odwodnień i Nawodnień (ICID), przewodniczącym Rady Fundacji Rozwoju Obszarów Wiejskich, przewodniczącym Rady Programowej i Komitetu Redakcyjnego wydawnictw IMUZ, członkiem Rady Naukowej IMUZ i Rady Naukowej Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. 
Od 1 sierpnia 2002 roku pełni funkcję rektora w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego.

Powrót do poprzedniej strony

Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
Dennice i rury kotłowe RTR Group

PPZ Niechlów

Polski Ogród Wrocław

Spomasz Bełżyce

Soleko Fotowoltaika

Zielony Architekt

Zadaszenia i zabudowy tarasów Kamont
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2008-01-11 8:35