Nowe zasady dotyczące zmian w umowach o finansowanie projektów badawczych własnych i promotorskich

Szanowni Państwo!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje o nowych zasadach dotyczących zmian w umowach o finansowanie projektów badawczych własnych i promotorskich.
W załączeniu "List" prof. K. J. Kurzydłowskiego, posekretarza stanu w MNiSW, informujący o tych zmianach.

List_do_kierownikow_jednostek_naukowych.pdf