Stypendia na wyjazdy za granicę dla młodych naukowców

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować o możliwości ubiegania się o jednorazowe stypendium pokrywające koszt uczestnictwa w konferencjach odbywających się zagranicą .

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które są pracownikami lub doktorantami w krajowej szkole wyższej lub w instytucji, w której celach statutowych jest prowadzenie badań naukowych i które zamierzają wygłosić na konferencji referat, komunikat, lub przedstawić plakat.

Pełne informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania z: http://www.tnw.waw.pl/stypendia.html