Komunikat w sprawie nagród ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne.

Falenty, 4 grudnia 2006 r.

 

PiM.U.0645/33/2006

Dyrektorzy Regionalnych Ośrodków Badawczych
Kierownicy Zakładów Naukowych

 

Szanowni Państwo,

15 grudnia mija termin zgłaszania kandydatów do nagród ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: badania na rzecz nauki, badania na rzecz społeczeństwa oraz badania na rzecz gospodarki.
W związku z tym, że Rada Główna JBR zamierza zgłosić kandydatów ze środowiska j.b.r. prosimy o ewentualne przedstawienie propozycji kandydatur do w/w nagrody.

W załączeniu wzór wniosku o przyznanie nagrody.
Z poważaniem
Dyrektor IMUZ
Prof. dr hab. Edmund Kaca