Komunikat w sprawie nagród za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych przyznawanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Nagrody Ministra Środowiska

Falenty 25.10.2006

PiM.U. 0645/30/2006

Dyrektorzy Regionalnych
Ośrodków Badawczych
i Kierownicy Zakładów
Naukowych

Szanowni Państwo,

Informuję, że istnieje możliwość ubiegania się o Nagrody za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych przyznawanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (termin składania wniosków do 15 września każdego roku) oraz Nagrody Ministra Środowiska (termin składania wniosków do 15 lutego każdego roku).
W załączeniu przesyłam regulaminy przyznawania ww. Nagród.
Zachęcam Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Badawczych i Kierowników Zakładów Naukowych do zapoznania się z załączonymi dokumentami i do ewentualnego przygotowania wniosków.
Przypominam także, że przyznanie Nagrody jest punktowane (50 pkt.) i uwzględniane przy kategoryzacji jednostek badawczo-rozwojowych.

Z poważaniem
prof. dr hab. E. Kaca
Dyrektor IMUZ

Pliki do pobrania:

Nagroda Ministra Środowiska

Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Podanie o przyznanie nagrody MŚ