Konferencje, sympozja, szkolenia
Temat
Informacje
Data
miejsce
Zagadnienia Koszt

Dzien Informacyjny 7. Programu Ramowego. Programy -Research Potential & Regions of Knowledge. Wzmocnienie potencjału centrów badawczych oraz tworzenie klastrów badawczych.

http://www.kpk.gov.pl/imprezy/i.html?id=2494

07.02.2007
Warszawa

Prezentacja konkursów na rok 2007

Budowanie regionów wiedzy i innowacji

Dobre praktyki w zakresie przygotowania wniosków

Bezpłatne

Urban Flood Management

http://www .6pr.pl/imprezy/i.html?id=2099

09.02.2007 Hamburg,
Niemcy
powodzie, zarządzanie Bezpłatne
Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej organizuje konferencję "Environmental Protection into the Future" EPF 2007 z okazji dziesięciolecia Wydziału.

W załączeniu:

Komunikat nr 1 i formularz zgłoszenia.

25-27
.06.2007
Częstochowa
  • Energetyka, odnawialne źródła energii, czysty węgiel
  • gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka osadowa i odpadowa oraz utylizacja odpadów
  • inżynieria środowiskowa - nowe technologie
  • mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka
  • ekonomia i prawo w ochronie środowiska
  • edukacja w ochronie środowiska

autorzy referatów (200 €)

uczestnicy konferencji (250 €)