Komunikat dotyczący XI edycji Konkursu "Polski Produkt Przyszłości"

 

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór projektów do XI edycji Konkursu "Polski Produkt Przyszłości". Celem Konkursu jest promocja i upowszechnienie osiągnięć twórców innowacyjnych wyrobów i technologii, które mają szansę zaistnieć na rynku polskim.

Termin składania wniosków konkursowych upływa 9 lipca 2007 roku (do godz. 17.00) .

Szczegółowe dane dotyczące Konkursu są dostępne na stronie internetowej www.pi.gov.pl .

Do konkursu mogą przystąpić: osoby fizyczne i prawne, np. jednostki badawczo-rozwojowe, instytuty naukowe, przedsiębiorstwa, zakłady doświadczalne, indywidualni wynalazcy itp. z krajów Uni Europejskiej.

Warunkiem udziału w Konkursie jest przedstawienie projektu nowego, innowacyjnego wyrobu lub technologii .

Kategorie Konkursu:

  • Wyrób Przyszłości
  • Technologia Przyszłości

Nagrody w Konkursie:

  • statuetka
  • dyplom
  • możliwość posługiwania się w korespondencji i promocji Znakiem i hasłem "Polski Produkt Przyszłości" przez 3 lata od przyznania nagrody
  • pomoc w promocji produktu