Poszukiwanie ekspertów, którzy będą oceniali wnioski projektowe

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że w ostatnich dniach otwarty został pierwszy konkurs w ramach 7. PR.
W związku z powyższym Komisja Europejska poszukuje ekspertów wywodzących się z jednostek naukowych, którzy będą oceniali wnioski projektowe.

Jedną z największych korzyści dla ekspertów oceniających wnioski projektowe jest możliwość dogłębnego zaznajomienia się z mechanizmami i kryteriami oceny , poziomem nadsyłanych wniosków. Rola eksperta pozwala również na zapoznanie się ze sposobem, w jaki przygotowywane są najlepsze wnioski projektowe . Dzięki uczestnictwu w panelach eksperckich istnieje możliwość nawiązania nowych kontaktów , jak również wsparcia wniosków projektowych składanych przez polskich koordynatorów.

W imieniu Dyrekcji zachęcamy pracowników naukowych Instytutu do zarejestrowania się jako ekspert w bazach Komisji Europejskiej.

Wymiernymi korzyściami roli eksperta jest dzienne wynagrodzenie rzędu około 300 EURO oraz pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia, do około 150 EURO dziennie.

Jednocześnie praca ekspercka pracowników naszego Instytutu umożliwi dokładne rozpoznanie struktury narzędzi oceny wniosków. Dzięki takim doświadczeniom możliwe będzie przygotowywanie większej liczby wniosków, a zatem zdobycie większych środków na prowadzone w IMUZ badania.

 

Rejestracja kandydatów na ekspertów dostępna jest pod adresem:

https://cordis.europa.eu/emmfp7