Dzisiaj jest środa, 05 marca 2008     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Wydawnictwo IMUZ
    Działalność
 
Statutowa
 
Pozastatutowa
 
Wydawnicza
 
Biblioteka i archiwum
 
Normalizacja, aprobaty techniczne
 
Informacja naukowa
 
Mecenat naukowo-dydaktyczny
  Upowszechnianie, wdrożenia, promocja i doradztwo
  Szkolenia
  Dorobek, osiągnięcia
    Struktura
    Aktualności
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Statutowa działalność naukowo-badawcza.

Prace naukowe i badawczo-rozwojowe prowadzone są w sposób ciągły od 1953 roku, ostatnio w trzyletnich cyklach badawczych.

W latach 2005-2007 realizowany jest program badawczy pt. "Zrównoważone użytkowanie i ochrona zasobów naturalnych w warunkach funkcjonowania programów wspierających rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich " zawarty w dwunastu niżej wymienionych problemach.

Plan działalności statutowej IMUZ (2005-2007)

L.p.

Temat

Koordynator

1.   Ochrona i kształtowanie walorów przyrodniczych obszarów wiejskich w warunkach transformacji polskiego rolnictwa. doc. dr hab. Wiesław Dembek  
2. Identyfikacja i kształtowanie obiegu składników nawozowych w celu ochrony zasobów naturalnych w obszarach wiejskich. prof. dr hab. Barbara Sapek
3. Gospodarowanie na użytkach zielonych w warunkach przemian związanych zw wspólną polityką rolną. doc. dr hab. Zbigniew Wasilewski
4. Gospodarowanie wodą na zmeliorowanych użytkach rolnych w warunkach wielofunkcyjności gospodarstw. doc. dr hab. Sergiusz Jurczuk
5. Zrównoważony rozwój rolnictwa i gospodarki wodnej w obszarze problemowym Sudetów. prof. dr hab. Janina Fatyga
6. Regulowanie odpływu wody w małych zlewniach rzecznych jako podstawa ograniczania susz i powodzi. prof. dr hab. Waldemar Mioduszewski
7. Kształtowanie bilansu wodnego ekosystemów rolniczych w rejonach intensywnego rolnictwa i kopalnictwa odkrywkowego w warunkach deficytu wody. doc. dr hab. Leszek Łabędzki
8. Nowe materiały i technologie budowy i modernizacji obiektów hydrotechnicznych w obszarach wiejskich zagrożonych powodzią i suszą. doc. dr hab. Magdalena Borys
9. Gospodarka wodno-ściekowa i odpadowa wielofunkcyjnej wsi. prof. dr hab. Franciszek Czyżyk
10. Ograniczenie ryzyka środowiskowego w aktualnych warunkach rozwoju rolnictwa zachodniopomorskiego. doc. dr hab. Tadeusz Durkowski
11. Ograniczanie ryzyka powodziowego i środowiskowego na obszarach polderowych w warunkach ich wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju. doc. dr hab. Tadeusz Marcinkowski
12. Równoważenie użytkowania wiejskich obszarów karpackich w warunkach wielofunkcyjnej gospodarki rolno-środowiskowej. prof. dr hab. Stanisław Twardy
Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
Dennice i rury kotłowe RTR Group

PPZ Niechlów

Polski Ogród Wrocław

Spomasz Bełżyce

Soleko Fotowoltaika

Zielony Architekt

Zadaszenia i zabudowy tarasów Kamont
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2008-01-11 8:34