Dzisiaj jest piątek, 07 marca 2008     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Wydawnictwo IMUZ
    Działalność
 
Statutowa
 
Pozastatutowa
 
Wydawnicza
 
Biblioteka i archiwum
 
Normalizacja, aprobaty techniczne
 
Informacja naukowa
 
Mecenat naukowo-dydaktyczny
  Upowszechnianie, wdrożenia, promocja i doradztwo
  Szkolenia
  Dorobek, osiągnięcia
    Struktura
    Aktualności
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Działalność wydawnicza IMUZ

Instytut prowadzi działalność wydawniczą od początku swego istnienia, tj. od 1953 roku. Obecnie wydawane są:

 • Journal of Water and Land Development - rocznik (5 punktów KBN) wydawany w jęz. angielskim (wspólnie z Wydziałem Nauk Rolniczych i Leśnych PAN) jako kontynuacja Roczników Nauk Rolniczych serii F - Melioracje i Użytki Zielone. Tematyka tego pisma obejmuje zagadnienia urządzania przestrzeni produkcyjnej rolnictwa, gospodarki wodnej w rolnictwie, sanitacji wsi i gospodarowania na użytkach zielonych

 • Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie - półrocznik (4 punkty KBN)

  • prace zbiorowe - oryginalne wyniki badań naukowych - w miejsce zamkniętych "Wiadomości IMUZ"

  • rozprawy naukowe i monografie - zamiast "Rozpraw Habilitacyjnych" i "Biblioteczki Wiadomości IMUZ"

Pismo poświęcone jest społeczno-ekonomicznym, techniczno-technologicznym i przyrodniczo-gospodarczym aspektom strategicznych i operacyjnych zagadnień o regionalnym i lokalnym zasięgu, dotyczących ochrony, kształtowania i racjonalnego użytkowania zasobów wodnych, zasobów gleb hydrogenicznych i ciężkich, zasobów trwałych użytków zielonych oraz zasobów różnorodności gatunkowej i krajobrazowej w procesie zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

 • Wiadomości IMUZ - tytuł zamknięty, wydawany do końca 2000 r. (ostatni nr t. 21 z. 1). Publikowano recenzowane, oryginalne artykuły naukowe dotyczące gospodarki wodnej w rolnictwie, łąkarstwa, bioróżnorodności, sanitacji wsi itp.

 • Biblioteczka Wiadomości IMUZ - wydawana do 2001 roku (ostatni nr 99), zawierała szczególnie interesujące prace naukowe o charakterze monograficznym, również na podstawie badań obcych

 • Rozprawy Habilitacyjne - ostatnia w 2000 roku

 • Materiały Seminaryjne - doniesienia naukowe o pracach badawczych Instytutu i innych placówek naukowych oraz referaty problemowe, opracowane na organizowane w IMUZ seminaria, konferencje i sympozja

 • Materiały Instruktażowe - wydawnictwo nieregularne, opracowania upowszechniające wyniki badań z podaniem sposobów zastosowania wyników w praktyce, adresowane do projektantów, wykonawców, służb doradczych, rolników

 • Materiały Informacyjne - wydawnictwo nieregularne, zawiera prace przedstawiające najnowsze osiągnięcia nauki i praktyki na podstawie literatury zagranicznej i krajowej, wyniki badań prowadzonych w IMUZ lub informujące o stanie wiedzy na dany temat

 • Zeszyty Edukacyjne . Rolnictwo polskie i ochrona jakości wody - wydawnictwo nieregularne

 • Informator IMUZ - (4 punkty KBN) stała wkładka w kwartalniku "Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie", popularyzująca wyniki badań, możliwe ich zastosowanie w praktyce oraz informacje o konferencjach, sympozjach, seminariach naukowych, współpracy z zagranicą, osiągnięciach Instytutu i wydawanych publikacjach (zamówienia przyjmuje SITWM, ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa)

 • Inne - wydawnictwa okazjonalne i w ramach usług

Nad kształtowaniem poziomu i profilu wydawnictw czuwa Komitet Redakcyjny IMUZ oraz Rada Programowa, powołana specjalnie do czasopisma "Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie". Rocznikiem "Journal of Water and Land Development" kieruje odrębny Komitet Redakcyjny i Rada Programowa. Prace do druku kwalifikowane są na podstawie minimum dwóch opinii recenzentów wywodzących się z niezależnych ośrodków naukowych.

Komitet Redakcyjny IMUZ

prof. dr hab. Edmund Kaca przewodniczący
prof. dr hab. Szczepan L. Dąbkowski    z-ca przewodniczącego
doc. dr hab. Magdalena Borys
doc. dr hab. Wiesław Dembek  
dr inż. Halina Jankowska-Huflejt sekretarz
dr inż. Jan Kowalczyk  
prof. dr hab. Stanisław Łojewski  
prof. dr hab. Waldemar Mioduszewski  
doc. dr hab. Janusz Ostrowski  
prof. dr hab. Andrzej Sapek  

Rada Programowa pisma "Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie"

Stanisław Drupka - przewodniczący IMUZ w Falentach
Kazimierz Banasik SGGW
Tomasz Brandyk SGGW w Warszawie
Andrzej Byczkowski SGGW w Warszawie
Eugeniusz Karol Chyłek MRiRW w Warszawie,
UWM w Olsztynie
Franciszek Czyżyk DOB IMUZ we Wrocławiu
Wiesław Dembek IMUZ w Falentach
Tadeusz Durkowski IMUZ Szczecin
Janina Fatyga DOB IMUZ we Wrocławiu
Michał Fic IMUZ w Falentach
Jan Gliński Instytut Agrof. PAN Lublin
Janusz Gotkiewicz UWM w Olsztynie
Marek Jerzy Gromiec IMGW w Warszawie
Stefan Grzegorczyk UWM w Olsztynie
Małgorzata Gutry Korycka Uniwersytet Warszawski
Barbara Gworek IOŚ w Warszawie
Piotr Ilnicki AR Poznań
Wojciech Józwiak IERiGŻ w Warszawie
Sergiusz Jurczuk IMUZ w Falentach
Edmund Kaca IMUZ w Falentach
Mirosław Kasperczyk AR w Krakowie
Andrzej Kędziora ZBŚRiL PAN i AR w Poznaniu
Marek Kłodziński IRWiR PAN w Warszawie
Józef Koc UWM Olsztyn
Stanisław Kostrzewa AR we Wrocławiu
Ryszard Kostuch AR w Krakowie
Piotr Kowalik Polit. Gdańska
Jerzy Kowalski AR we Wrocławiu
Lech Kufel AP w Siedlcach
Roman Kulikowski Inst. Geogr.i Zag. Przest. PAN
Tadeusz Liziński ŻOB IMUZ w Elblągu
Leszek Łabędzki W-POB IMUZ w Bydgoszczy
Jan Łabętowicz SGGW
Kazimierz Mazur AR w Krakowie
Włodzimierz Rajda AR w Krakowie
Stefan Russel SGGW, IMUZ
Barbara Sapek IMUZ w Falentach
Piotr Stypiński SGGW w Warszawie
Czesław Szafrański AR Poznań
Leonard Szczygielski SITWM
Stanisław Twardy MOB IMUZ w Krakowie
Ryszard Walczak IA PAN w Lublinie
Piotr Wesołowski Z-POB IMUZ w Szczecinie
Krzysztof Wierzbicki IBMER w Warszawie
Elżbieta Wysocka IGPiK w Warszawie
Maciej Zalewski UŁ w Łodzi
Maria Żygadło Polit.Swiętok. PWSOŚ w Radomiu

Komitet Redakcyjny pisma "Journal of Water and Land Development
EDITORIAL BOARD

Waldemar MIODUSZEWSKI president
Szczepan L. DĄBKOWSKI  
Magdalena BORYS secretary

Rada Programowa pisma "Journal of Water nad Land Development"
EDITORIAL COUNCIL

Kazimierz BANASIK Warsaw Agricultural University
Magdalena BORYS Institute for Land Reclamation and Grassland Farming, Falenty
Szczepan L. DĄBKOWSKI University of Technology, Kielce
Jiŕi FIDLER Agricultural University, Prague
Dušan HUSKA Agricultural University, Nitra
Edmund KACA Institute for Land Reclamation and Grassland Farming, Falenty
Krzysztof KORELESKI University of Agriculture, Kraków
Stanisław KOSTRZEWA University of Agriculture, Wrocław
Pyotr I. KOVALENKO Ukrainian Academy of Agricultural Engineering and Land Reclamation, Kiev
Anatolyi P. LICHACEWICZ Byelorussian Research Institute of Reclamation and Meadow Management, Minsk
Ferenc LIGETVÁRI Agricultural University, Debrecen
Stanisław ŁOJEWSKI University of Technology and Agriculture, Bydgoszcz
Waldemar MIODUSZEWSKI Institute for Land Reclamation and Grassland Farming, Falenty
Hanna OBARSKA-PEMPKOWIAK - University of Technology, Gdańsk
Edward PIERZGALSKI Warsaw Agricultural University
Czesław PRZYBYŁA University of Agriculture, Poznań
Joachim QUAST Zentrum für Hydrologie ZALF, Müncheberg
Erik P. QUERNER Alterra, Wageningen
Antanas S. SILEIKA Lithuanian Institute of Water Management, Kedainiai
Wolfgang WALTHER Technische Universität, Dresden
Martin J. WASSEN University, Utrecht


Czasopisma "Journal of Water and Land Development" oraz "Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie" są indeksowane przez: 

 • SIGŻ,

 • AGRIS (CBR),

 • AGRO-LIBREX,

 • AGRO-AGEN (Poznań),

 • CABI (W. Brytania),

 • PSJC (Polish Scientific Journals Contents - AGRIC. & BIOL.SCI data base)
  address: http://ciuw.warman.net.pl/alf/psjc

Od 1994 roku Wydawnictwo IMUZ prowadzi działalność usługową w zakresie prac redakcyjnych, korekt, składu komputerowego, opracowania graficznego, druku itp.

W 2004 r. wydano 12 pozycji książkowych + 12 art. w Informatorze IMUZ, o łącznej objętości 148,3 arkuszy wydawniczych, a w ramach realizacji sprzedaży i prenumeraty publikacji wydawanych przez Instytut rozprowadzono ponad 2 300 egzemplarzy różnych prac, w tym prawie 700 w ramach prenumeraty i sprzedaży oraz 1 620 jako egzemplarze obowiązkowe, autorskie, wymiana międzybiblioteczna i upowszechnianie.

 

Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
Dennice i rury kotłowe RTR Group

PPZ Niechlów

Polski Ogród Wrocław

Spomasz Bełżyce

Soleko Fotowoltaika

Zielony Architekt

Zadaszenia i zabudowy tarasów Kamont
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2008-01-11 8:34