Dzisiaj jest piątek, 07 marca 2008     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Wydawnictwo IMUZ
    Działalność
 
Statutowa
 
Pozastatutowa
 
Wydawnicza
 
Biblioteka i archiwum
 
Normalizacja, aprobaty techniczne
 
Informacja naukowa
 
Mecenat naukowo-dydaktyczny
  Upowszechnianie, wdrożenia, promocja i doradztwo
  Szkolenia
  Dorobek, osiągnięcia
    Struktura
    Aktualności
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Upowszechnianie, wdrożenia, promocja i doradztwo

  Działalność ta obejmuje organizację konferencji, seminariów, szkoleń, akcji promocyjnych, koordynację współpracy z Krajowym Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, przygotowywanie materiałów promocyjnych, itp.

Wybrane wydarzenia i działania w 2006 r. związane z promocją i upowszechnianiem:

 • Prezentacja planszy "Rolnik strażnikiem przyrody" na wystawie towarzyszącej Konferencji "Nauka dla Polski" która odbyła się 16 maja w Sejmie.
 • Zorganizowanie zajęć dla studentów I roku Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego
 • Udział w III Rolniczym Festiwalu Nauki organizowanym przez Centralną Bibliotekę Rolniczą i CDR w Brwinowie w dniach 14-15.09.2006.
 • Udział w POLAGRA-FARM, Międzynarodowych Targach Rolniczych w Poznaniu:
  • Wystąpienie na konferencji dotyczącej melioracji - Zakład IWM
  • zorganizowanie stoiska "Nauka dla rolnictwa ekologicznego" - Zakład ŁP.
 • Udział w dwu audycjach radiowych poświęconych ochronie mokradeł doc. W. Dembka.
 • Wywiad telewizyjny udzielony stacji telewizyjnej TVN-24 na temat zapobiegania suszy w rolnictwie udzielony przez prof. S. Drupkę.
 • Udział w dwu audycjach radiowych: "Zapobieganie suszom w rolnictwie" i "Mała retencja źródłem wody w rolnictwie" prof. W. Mioduszewskiego.
 • Stoisko IMUZ oraz wywiad radiowy i telewizyjny na ogólnopolskiej Konferencji "Zapobieganie skutkom suszy w rolnictwie" w Ciechocinku (W-POB).
 • Przekazanie informacji do bazy danych INFROL nt. wydanych przez IMUZ publikacji w okresie od X..2005 do IX 2006 r.
 • Zebranie, ujednolicenie i przekazanie do RGJBR propozycji tematów innowacyjnych do inicjatywy o nazwie "Wędka technologiczna"
 • Organizacja wspólnie z gminą Raszyn - spotkania pracowników IMUZ i mieszkańców gminy Raszyn z Podsekretarzem Stanu w MRiRW panem J. K. Ardanowskim nt. "Kierunki i finansowanie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2007- 2013" .
Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
Dennice i rury kotłowe RTR Group

PPZ Niechlów

Polski Ogród Wrocław

Spomasz Bełżyce

Soleko Fotowoltaika

Zielony Architekt

Zadaszenia i zabudowy tarasów Kamont
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2008-01-11 8:34