Dzisiaj jest piątek, 07 marca 2008     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Wydawnictwo IMUZ
    Działalność
 
Statutowa
 
Pozastatutowa
 
Wydawnicza
 
Biblioteka i archiwum
 
Normalizacja, aprobaty techniczne
 
Informacja naukowa
 
Mecenat naukowo-dydaktyczny
  Upowszechnianie, wdrożenia, promocja i doradztwo
  Szkolenia
  Dorobek, osiągnięcia
    Struktura
    Aktualności
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Normalizacja, aprobaty techniczne

IMUZ prowadzi Komitet Techniczny ds. Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego. Komitet gromadzi normy i katalogi norm w zakresie tematycznym IMUZ, opiniuje projekty Polskich Norm realizowanych w innych ośrodkach rolniczych, opiniuje projekty norm międzynarodowych (ISO, CEN), opracowuje wnioski o zezwolenie na odstępstwa od obowiązujących norm, ich zmiany, poprawki, unieważnienia i nowelizacje, prowadzi poradnictwo normalizacyjne itp.

Instytut jest również upoważniony do wydawania aprobat technicznych na wyroby budownictwa melioracyjnego. W latach 1999-2005  wydano 23 aprobaty techniczne.

Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
Dennice i rury kotłowe RTR Group

PPZ Niechlów

Polski Ogród Wrocław

Spomasz Bełżyce

Soleko Fotowoltaika

Zielony Architekt

Zadaszenia i zabudowy tarasów Kamont
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2008-01-11 8:34