Dzisiaj jest sobota, 30 kwietnia 2005     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Wydawnictwo IMUZ
    Działalność
 
Statutowa
 
Pozastatutowa
 
Wydawnicza
 
Biblioteka i archiwum
 
Normalizacja, aprobaty techniczne
 
Informacja naukowa
 
Mecenat naukowo-dydaktyczny
  Upowszechnianie, wdrożenia, promocja i doradztwo
  Dorobek, osiągnięcia
  Nagrody, wyróżnienia
    Struktura
    Aktualności
    Kontakt
    Kadra kierownicza
 
 Nagrody i wyróżnienia

Za swe osiągnięcia Instytut uzyskał szereg nagród i wyróżnień. Najważniejsze to:

  • Nagroda Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za pracę pt.: "System proekologicznych działań i przedsięwzięć inwestycyjno-organizacyjnych warunkujących zrównoważony rozwój obszarów wiejskich z dominacją gospodarstw zajmujących się chowem bydła" opracowany i wdrożony w ramach projektu PHARE P9312/06: "Infrastruktura terenów wiejskich dla gospodarki wodnej", Warszawa, 1999.

  • Nagroda Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za pracę pt.: "Metodyczne i praktyczne podstawy oraz wskazanie zasad kontrolowanej gospodarki wodnej w systemach nawodnień", Warszawa, 1999.

  • Nagroda Wojewody Szczecińskiego za współudział w przygotowaniu i realizacji projektu "Ochrona systemu rzeka Gowienica – Jezioro Miedwie", Szczecin, 1997.

  • Odznaka "Za zasługi dla województwa ostrołęckiego" nadana postanowieniem Wojewody Ostrołęckiego, Ostrołęka, 1997.

  • Wyróżnienie przyznane przez United States Environmental Protection Agency za prowadzenie i zarządzanie programami środowiskowymi dla ochrony jakości wody w Polsce, 1997.

  • Zespołowa Nagroda Naukowa im. Michała Oczapowskiego Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych dla doc. dr hab. Janusza Ostrowskiego wspólnie z Instytutem Agrofizyki PAN za "Atlas oksydoredukcyjnych właściwości gleb ornych Polski", Warszawa, 1997 r.

  • Zespołowa nagroda II stopnia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za realizację pracy "Udoskonalenie, wdrożenie i upowszechnianie technologii produkcji, zbioru i zakiszania runi łąkowej" otrzymana przez zespół Zakładu Łąk i Pastwisk w 1997 roku.

  • Dyplom uznania Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa za realizację prac badawczych wspierających politykę ekologiczną państwa w zakresie racjonalizacji wykorzystania i zagospodarowania zasobów wodnych. Program: "Podstawy naukowe strategii ochrony krajowych zasobów wodnych przed zanieczyszczaniem". Warszawa, 1998.

  • Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pracę pt.: "Opracowanie i wdrożenie do praktyki rolniczej przyczepianej sieczkarni zbierającej Z-374 z elektrohydraulicznym sterowaniem", Warszawa, 2001.

  • Grant "Programu dla Samorządu Terytorialnego - LGPP" i "Amerykańskiej  Agencji Rozwoju – USAID" na realizację projektu: "Zasady i sposoby ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa i osiedli wiejskich". 2001.

Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
Dennice i rury kotłowe RTR Group

PPZ Niechlów

Polski Ogród Wrocław

Spomasz Bełżyce

Soleko Fotowoltaika

Zielony Architekt

Zadaszenia i zabudowy tarasów Kamont
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2004-11-05 12:00