Dzisiaj jest piątek, 07 marca 2008     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Wydawnictwo IMUZ
    Działalność
 
Statutowa
 
Pozastatutowa
 
Wydawnicza
 
Biblioteka i archiwum
 
Normalizacja, aprobaty techniczne
 
Informacja naukowa
 
Mecenat naukowo-dydaktyczny
  Upowszechnianie, wdrożenia, promocja i doradztwo
  Szkolenia
  Dorobek, osiągnięcia
    Struktura
    Aktualności
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Informacja naukowa

W IMUZ funkcjonuje komórka informacji naukowej, która współpracuje z Centralną Biblioteką Rolniczą, m.in. w zakresie baz danych systemu SIGŻ, SYNABA, SIBROL, AGRIS

W komórce informacji naukowej funkcjonuje sekretariat Rady Naukowej zajmujący się obsługą Rady Naukowej, a w szczególności przygotowywaniem i protokołowaniem posiedzeń Rady, organizacją toku spraw dot. posiedzeń komisji ds. doktoratu, egzaminami doktorskimi, protokołowaniem publicznej obrony prac doktorskich oraz kolokwiów habilitacyjnych oraz prowadzeniem dokumentacji dotyczącej przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowania w sprawach o nadanie tytułu naukowego.

 

Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
Dennice i rury kotłowe RTR Group

PPZ Niechlów

Polski Ogród Wrocław

Spomasz Bełżyce

Soleko Fotowoltaika

Zielony Architekt

Zadaszenia i zabudowy tarasów Kamont
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2008-01-11 8:34