Dzisiaj jest piątek, 07 marca 2008     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Wydawnictwo IMUZ
    Działalność
 
Statutowa
 
Pozastatutowa
 
Wydawnicza
 
Biblioteka i archiwum
 
Normalizacja, aprobaty techniczne
 
Informacja naukowa
 
Mecenat naukowo-dydaktyczny
  Upowszechnianie, wdrożenia, promocja i doradztwo
  Szkolenia
  Dorobek, osiągnięcia
    Struktura
    Aktualności
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Biblioteka i archiwum IMUZ

Biblioteka IMUZ
Księgozbiór według ksiąg inwentarzowych liczy ok. 20 tys. wol. książek i około 15 tys. wol. czasopism i ok.8600 jednostek zbiorów specjalnych.
Biblioteka posiada komputerową bazę danych o książkach ( ok.4 500 rekordów) i bazę o artykułach - głównie publikacjach pracowników Instytutu (ok. 1 700 rekordów). Bazy te uzupełniane są na bieżąco.
Biblioteka IMUZ prowadzi wymianę wydawnictw naukowych z 80 instytucjami w 27 krajach oraz 35 bibliotekami krajowymi.

Archiwum
Zbiory gromadzone w archiwum liczą 14.5 tys. arkuszy map oraz ok. 15 tys. pozycji archiwalnych z zakresu melioracji, gospodarki wodnej, inżynierii wodnej i sanitarnej, łąkarstwa i torfoznawstwa. Archiwum prowadzi działalność usługową w zakresie udostępniania dokumentacji torfowych (ponad 4 500 jedn.). Są to największe tego typu zbiory w kraju, przez co archiwum zakładowe ma jednocześnie charakter centralnego archiwum torfowego. Komputerowy katalog informacji o zasobach archiwum torfowego włączony jest do centralnego komputerowego katalogu informacji o archiwaliach geologicznych "ARCHIGEO" zgromadzonych w archiwach krajowych instytucji geologicznych i pokrewnych, prowadzonego przez Państwowy Instytut Geologiczny.

Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
Dennice i rury kotłowe RTR Group

PPZ Niechlów

Polski Ogród Wrocław

Spomasz Bełżyce

Soleko Fotowoltaika

Zielony Architekt

Zadaszenia i zabudowy tarasów Kamont
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2008-01-11 8:34